SAHATAVARA

UPM Timberin tuotevalikoima kattaa pohjoismaisesta männystä ja kuusesta valmistetut laadukkaat vakio- ja erikoissahatavaratuotteet.

Ero vakio- ja erikoissahatavaratuotteiden välillä perustuu sahaus- ja kuivaustekniikoihin sekä pituusjakaumaan ja laatuominaisuuksiin. Erikoissahatavaratuotteemme kantavat nimeä UPM+.

Log cut in pieces 

UPM:n sahat kaikkialla Suomessa valmistavat laadukkaita sahatavaratuotteita paikallisista sertifioiduista kuusi- ja mäntytukeista. UPM tarjoaa laajan tuotevalikoiman sekä toimittaa tuotteet nopeasti ja joustavasti.

Sahatavaraan liittyvät tuotestandardit määrittelevät vakiomitat ja kosteudet:

  • EN 1313-1: mänty- ja kuusisahatavaran vakiomitat
  • ISO 738-1981: vakiomittojen sallitut vaihtelut 
  • INSTA 141: sahatavaran kuivaus

 

Vakiosahatavaran kosteuspitoisuus on 20 % (+ / - 2%).  

UPM standard sawn timber

Vakiomitat

Vakiopituudet: 2.1 – 6.0 m, pituusmoduulit 300 mm

 

Laivausmerkit
 

Laivausmerkit 

Horizontal divider

Erikoissahatavara

UPM + erikoissahatavaratuotteet on suunniteltu ja valmistetaan täyttämään asiakkaiden haastavia erityistarpeita erityisesti puusepän- ja huonekaluteollisuudessa.  Erikoissahatavara eroaa vakiosahatavarasta sahaus- ja kuivausmenetelmien sekä pituuksien ja laatujen perusteella.  

 

Erikoiskuivatut tuotteet


Puusepänteollisuuteen (ulkokäyttö), esimerkiksi oviin ja ikkunoihin
Kosteudet: 16 % (+/- 2%) or 14 % (+/- 2%)

Sisäverhouksiin ja huonekaluteollisuuteen, esimerkiksi oviin, portaisiin ja mäntyhuonekaluihin
Kosteudet: 12 % (+/- 2), 10 % (+/- 2) or 8 % (+/- 2)

Erikoistuotteet

UPM + P (Prime) Tyvitukin laatu
​UPM + P S (Prime-Select) ​Tyvitukin sahatuottoinen laatu
​UPM + R (Regular) ​Välitukin sahatuottoinen laatu
UPM + L – C (Live-Classic) Latvatukin sahatuottoinen laatu
UPM + C (Component) ​Röntgenlajiteltu komponenttilaatu

Erikoismitat ja -pituudet

UPM + P tuotteet valmistetaan sellaisiin erikoismittoihin että ne täyttävät lopputuotteen mittavaatimukset parhaalla mahdollisella tavalla. Tämä vähentää raaka-aineen hävikkiä. Erikoispituudet ovat mahdollisia sekä mänty- että kuusisahatavarassa.

Saadaksesi lisätietoja UPM+ erikoissahatavaratuotteista, ota yhteyttä UPM Timberin myyntiin.

​Kuusisahatavaran laadut

Puulaadut, kuusi

​Mäntysahatavaran laadut

Mäntysahatavaran laadut