VASTUULLISUUS JA KESTÄVÄ KEHITYS

​​UPM Timber on sitoutunut: 

  • kestävään metsätalouteen
  • kestävään luonnonvarojen hyödyntämiseen
  • sekä laadun, toimintojen, turvallisuuden ja ympäristöasioiden jatkuvaan parantamiseen

 UPM Timberillä on sekä ISO9001 laatujohtamisjärjestelmä sekä ISO14001 ympäristöjohtamisjärjestelmä laadukkaan johtamisen sekä jatkuvan parantamisen takaamiseksi kaikissa toiminnoissaan.

UPM Timberin sahatavaran raaka-aine on peräisin yksinomaan kestävästi hoidetuista metsistä. Sahoillamme on sekä PEFC (PEFC/02-34-05) että FSC Chain of Custody (DNV-COC/CW-000275) puun alkuperäketjun hallinnan sertifikaatit. Kaikki UPM Timberin valmistama sahatavara voidaan myydä joko PEFCTM tai FSC® -sertifioituna.    

​UPM Timberin ympäristötavoitteet vuodelle 2020

  • Ympäristömerkittyjen tuotteiden osuuden kasvattaminen 25 prosentilla
  • Vastuullinen vesien hallinta
  • Energiankulutuksen pienentäminen 10 prosentilla
  • Kaatopaikalle toimitettavien jätteiden määrän pienentäminen 10 prosentilla
  • Sertifioidun raaka-aineen osuuden maksimointi

Mikä on hiilijalanjälki?

Hiilijalanjälki on tapa kuvata tuotteiden elinkaaren aikana aiheutuvien kasvihuonekaasupäästöjen kokonaismäärää. Hiilijalanjälkilaskelma on erinomainen työkalu, jolla voidaan selvittää missä vaiheessa tuotteen elinkaarta suurimmat päästöt syntyvät ja kuinka niitä voitaisiin pienentää.

Puut sitovat CO2 ja vapauttavat O2

Puut sitovat itseensä kasvaessaan hiilidioksidia (CO2). Hiili sitoutuun tukkiin ja tuotannon jälkeen on näin ollen sitoutuneena puutuotteessa.

Puutuotteiden hiilijalanjäljellä on kaksi eri mittaria:

Biogeeninen hiilijalanjälki - miten paljon hiiltä on sitoutunut puutuotteeseen

Fossiilinen hiilijalanjälki - tuotteen elinkaaren aikana syntyvien päästöjen määrä

UPM Timberin hiilijalanjälkilaskelmat

UPM Timberin hiilijalanjälkilaskelmat on tehty erikseen mänty- ja kuusituotteille ja ne on laskettu suomalaisten sahojen keskiarvoina. 

 
Carbon footprint logo

 UPM Timberin hiilijalanjäljet mänty- ja kuusisahatavaralle