AJANKOHTAISTA

 

 

Grown to Sustain – lupauksemme luotettavista toimituksistaPauliina Leppänen, UPM2018-02-01T13:00:00Z<p><img alt="UPM_logistics.jpg" src="/ajankohtaista/kaikki-uutiset/PublishingImages/Pages/Grown-to-Sustain-–-lupauksemme-luotettavista-toimituksista/UPM_logistics.jpg" style="margin&#58;5px 5px 5px 0px;" /></p><h4>UPM Timberin tavoitteena ovat tyytyväiset asiakkaat, jotka luottavat meihin. Olemme kiteyttäneet asiakaslupauksemme sanoihin &quot;Grown to Sustain&quot;, mikä tarkoittaa, että toimimme asiakaslähtöisesti, vastuullisesti ja luotettavasti. Tämän asiakaslupauksen haluamme lunastaa joka päivä. </h4><p>Merkittävä roolinsa asiakaslupauksen lunastamisessa on luotettavilla toimituksilla. Toimitusvarmuus mielletään monesti logistiikka-asiaksi, mutta meillä UPM Timberissä se nähdään hyvin laajasti&#58; toimitusvarmuuden vahvistaa koko ketjumme aina metsästä asiakkaalle asti. <br></p><h4>Saumatonta yhteistyötä</h4><p>&quot;Kaikki lähtee siitä, että meillä on osaavat myyjät, jotka myyvät oikean tuotteen oikeaan tarpeeseen ja myynnintukitiimi, joka hoitaa tilauksen sovitun mukaisesti järjestelmään. Tuotannonsuunnittelun ja myyjän kesken varmistetaan sitten vielä, että puhutaan oikeista asioista&quot;, sanoo <strong>Mari Leppänen</strong>, joka toimii kuljetusassistenttina Seikun sahalla. <br><br>&quot;Katsomme yleensä noin pari viikkoa eteenpäin, mitä tarvitsemme. Koitamme toimia etupainotteisesti, jotta meillä on reagointiaikaa, mikäli jotain mutkaa sattuisi tulemaan matkan varrelle. Näin voimme välttyä myöhästymisiltä&quot;, selvittää Mari.</p><p>Tuotteiden laatu ja aikataulussa pysyminen edellyttävät aktiivista yhteistyötä eri toimijoiden kesken sahalla. &quot;Meillä on tiivis ja avoin yhteistyö läpi tuotantolinjan tukkien lajittelusta lähetykseen. Jokainen on oman työpisteensä sisäinen laadunvalvoja, joka varmistaa, että tuotteet ovat laadukkaita ja sitä mitä pitääkin&quot;, kertoo <strong>Hanna Kotivuori</strong>, joka toimii Korkeakosken sahalla työnjohtajana ja lähettämöstä vastaavana. Lähettämössä prosessi viimeistellään ja valvotaan yhdessä myynnin assistenttitiimin kanssa, että toimitus on ajallaan perillä.</p><p>Tukkilajittelija <strong>Vuokko Piippolaisen</strong> mukaan asiakaslupauksen täyttymiseksi tärkeintä hänen työssään on poistaa kuormasta raakit ja pitää koneet, kuten röntgenin, puhtaana. &quot;Päivittäisessä työssäni lajittelen tukin ja poistan kaikki raakit eli kierot, väärät puulajit, hyönteisvialliset ja sinistyneet tukit. Laadun varmistamiseksi pitää olla erittäin tarkka, ettei väärän laatuista sahatavaraa mene eteenpäin seuraavaan tuotantovaiheeseen&quot;, kertoo Vuokko. </p><h4>Asiakaspalvelua täydellä sydämellä</h4><p>&quot;Tämä työ on asiakaspalvelua, vaikka emme itse olekaan suorassa yhteydessä asiakkaaseen. Haluamme antaa asiakkaalle kokemuksen, jollaisen itsekin asiakkaana ollessamme haluaisimme saada. Toimitusvarmuus on yksi mittari, jolla asiakaspalvelun laatua voidaan mitata&quot;, näkee Hanna.</p><p>Marilla on mielessään montakin tapausta, jolloin asiakkailta on tullut hyvää palautetta toimituksesta. Yksi kerta on erityisesti jäänyt mieleen&#58; &quot;Asiakas oli itse hankkinut laivan rantaan ja joku toinen toimittaja ei ollut pystynyt toimittamaan koko sovittua sahatavaramäärää. Toimitimme heille oman määrämme lisäksi päivässä tuon puuttuvan määrän myös. Näin asiakkaan laiva pääsi lähtemään satamasta täytenä&quot;, kuvaa Mari halua palvella asiakasta loppuun asti. </p><p>UPM Timberin oman henkilöstön ja toiminnan lisäksi tarvitaan hyvät ja luotettavat yhteistyökumppanit kuten kuljetusliikkeet ja trukkityön ja kunnossapidon alihankkijat. &quot;Kukaan ei tee laatua yksin. Toimitusten luotettavuus ja laatu ovat ennen kaikkea kiinni siitä, että meidän koko ketju metsästä asiakkaalle toimii hyvässä yhteistyössä ja luotettavasti keskenään. Kun homma toimii ja toimitukset lähtevät ajallaan, asiakas ostaa todennäköisesti seuraavankin kerran meiltä. Ja sitä me juuri haluamme&#58; olla asiakkaan ykkösvalinta&quot;, kiteyttävät Hanna ja Mari.</p><p><img alt="Hanna_Kotivuori_011218.jpg" src="/ajankohtaista/kaikki-uutiset/PublishingImages/Pages/Grown-to-Sustain-–-lupauksemme-luotettavista-toimituksista/Hanna_Kotivuori_011218.jpg" style="margin&#58;5px 5px 5px 0px;" /><strong><em>Hanna Kotivuori</em></strong><em>, toimii Korkeakosken sahalla työnjohtajana ja lähettämöstä vastaavana. Tuotteiden laatu ja aikataulussa pysyminen edellyttävät aktiivista yhteistyötä eri toimijoiden kesken sahalla. Lähettämössä valvotaan, että toimitukset lähtevät ajallaan eteenpäin.</em></p><h4>UPM Timberin toimitusvarmuus yli 95 %</h4><p>Toimitusvarmuus on erittäin korkealla UPM Timberin toiminnassa. &quot;Aloitimme viime vuonna toimitusvarmuuden systemaattisen mittaamisen. Se on entisestään lisännyt oikea-aikaisten toimitusten määrää. Yli 95 prosenttia volyymistä lähtee sahoiltamme sovittuun aikaan&quot;, kertoo logistiikkapäällikkö <strong>Erkki Pietikäinen</strong>. </p><p>Systemaattisen mittaamisen kautta päästään pureutumaan aiempaa tarkemmin myöhästymisten syihin. Kun syyt tunnistetaan, niitä voidaan ennakoida ja välttää aiempaa paremmin.</p><p>&quot;Tällä hetkellä toimitusvarmuuden mittaaminen koskee toimitusten lähtemistä sahoilta. Vuoden 2018 aikana on suunnitelmissamme kehittää mittarit, joiden avulla voidaan mitata asiakkaan kokemaa toimitusvarmuutta eli saapumisaikaa asiakkaalle. Se on luonnollisesti se tärkein tavoite ja mittari&quot;, sanoo Erkki.</p><h4>Asiakkaat tyytyväisiä UPM Timberin toimitusvarmuuteen</h4><p>Asiakkaat eri markkinoilla ovat pääsääntöisesti hyvin tyytyväisiä UPM Timberin toimitusvarmuuteen. Jotkut asiakkaat Euroopan ulkopuolella ovat jopa ihmetelleet sitä, miten toimituksemme saapuvat aina perille niin täsmällisesti ja ovat juuri sitä, mitä on tilattu. </p><p>&quot;Luotettavat toimitukset ovat erittäin tärkeä asia niin asiakkaillemme kuin meille toimittajana. Erityisen tärkeää se on niille asiakkaille, jotka työstävät sahatavarastamme omia tuotteitaan tuotantolaitoksillaan ja ovat itse sitoutuneet toimitusaikoihin omille asiakkailleen&quot;, sanoo <strong>Kevin Guthrie</strong>, joka vastaa laivauksista Iso-Britannian markkinalla. </p><p>&quot;Meillä on omat varastot niin Tilburyssa kuin Hullissa ja tiivis yhteistyö huolitsijan kanssa. Tämä mahdollistaa sen, että voimme tarjota asiakkaillemme toimituksia 48 tunnissa&quot;, kertoo Kevin. &quot;Haluamme olla asiakkaidemme ensisijainen toimittajavalinta. Tämän pyrimme varmistamaan tekemällä omalta osaltamme kaikkemme, jotta he voivat olla tyytyväisiä meihin toimittajana&quot;, painottaa Kevin.</p>GP0|#dbad3779-2074-48a0-bba1-0eb989e7b754;L0|#0dbad3779-2074-48a0-bba1-0eb989e7b754|Other news;GTSet|#5f3597d4-e212-42ee-96a2-2301e0ef108baspx
HCT-yhdistelmillä on kuljetettu jo 2 800 kuormaa UPM:n hakkeitaPauliina Leppänen, UPM2018-01-12T11:00:00Z<p>​(UPM, Helsinki, 12.1.2018 klo 13.00 EET) - Suuren hyötykuorman (high capacity transport, HCT) ajoneuvoyhdistelmät ovat kuljettaneet hakkeita UPM&#58;n tehtaiden välillä jo 2 800 kuorman verran. Tänään liikennöinnin aloittaa Koneurakointi Aki Sammalisto Oy&#58;n toinen HCT-hakeyhdistelmä, jonka kokonaispituus on 29,2 metriä ja maksimipaino lastattuna 91 tonnia. Molemmat Koneurakointi Aki Sammaliston autot kuljettavat haketta UPM Korkeakosken sahalta yhtiön tehtaille Kouvolassa, Lappeenrannassa ja Raumalla.</p><p class="hugin">&quot;Viime vuoden aikana liikennöinnin aloittaneet HCT-hakeyhdistelmät liikkuvat teillä tehokkaasti ja turvallisesti. Näillä kolmella yhdistelmällä on ajettu jo yli 2 800 kuormaa haketta. Autojen kuljetustehokkuudesta kertoo se, että saman hakemäärän kuljettamiseen normaaliyhdistelmillä olisi tarvittu noin 1 200 ajokertaa enemmän&quot;, kertoo logistiikka-asiantuntija <strong>Janne Kukkura</strong> UPM&#58;ltä. </p><p class="hugin"><img alt="HCT-yhdistelmä-Aki-Sammalisto-Oy.jpg" src="/ajankohtaista/kaikki-uutiset/PublishingImages/Pages/HCT-yhdistelmillä-on-kuljetettu-jo-2-800-kuormaa-UPMn-hakkeita/HCT-yhdistelmä-Aki-Sammalisto-Oy.jpg" style="margin&#58;5px 5px 5px 0px;" /></p><p class="hugin">UPM&#58;n kuljetusyrittäjät ovat ajaneet HCT-yhdistelmiä vuodesta 2014 alkaen, jolloin Orpe Kuljetuksen HCT-puutavara-auto aloitti tukkien ja kuitupuun kuljetukset Saimaan ympäristössä sijaitsevien UPM&#58;n tehtaiden välillä. Vuonna 2017 kolmen UPM&#58;n kuljetusyrittäjän HCT-hakeyhdistelmät saivat liikennöintiin tarvittavat poikkeusluvat liikenteen turvallisuusvirasto Trafista. HCT-ajoneuvoyhdistelmät ovat osa Metsäteho Oy&#58;n koordinoimaa puutavaran HCT-yhdistelmien tutkimusta, jossa kerätään tietoa niiden ominaisuuksista ja eroista.</p><p class="hugin">&quot;Tänään liikenteen aloittava Aki Sammaliston uusi HCT-yhdistelmä tuo tärkeän lisäyksen tutkimusautojen joukkoon. Tutkimuksella varmistetaan, että tulevaisuuden rekat ovat turvallisia sekä nykyisiä yhdistelmiä ympäristöystävällisempiä ja tehokkaampia&quot;, Janne Kukkura toteaa.</p><p class="hugin"><strong>Lisätietoja antavat&#58;</strong><br class="hugin">Janne Kukkura, logistiikka-asiantuntija, UPM, puh. 040 768 3222<br class="hugin">Aki Sammalisto, toimitusjohtaja, Koneurakointi Aki Sammalisto Oy, puh. 0400 737 241</p><p class="hugin"><strong>UPM</strong> <br class="hugin">Biometsäteollisuuden edelläkävijänä rakennamme kestävää, innovaatiovetoista ja kiinnostavaa tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Paper ENA ja UPM Plywood. UPM tarjoaa kestäviä ja turvallisia ratkaisuja kasvavaan maailmanlaajuiseen kulutukseen. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Yhtiössämme työskentelee noin 19 300 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi/" target="_blank"><span style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0066cc">www.upm.fi</font></span></a></p><p class="hugin">Seuraa UPM&#58;ää&#58; <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPM_News" target="_blank"><span style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0066cc">Twitter</font></span></a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank"><span style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0066cc">LinkedIn</font></span></a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank"><span style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0066cc">Facebook</font></span></a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/user/upmdotcom" target="_blank"><span style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0066cc">YouTube</font></span></a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.instagram.com/upmbiofore/" target="_blank"><span style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0066cc">Instagram</font></span></a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.upmbiofore.fi/" target="_blank"><span style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0066cc">upmbiofore.fi</font></span></a></p><p class="hugin"><strong>Koneurakointi Aki Sammalisto Oy</strong><br class="hugin">Koneurakointi Aki Sammalisto Oy on perustettu vuonna 2006. Yrityshistoria ulottuu kauemmaksi vuoteen 1998 saakka, jolloin toiminta alkoi toiminimellä. Yritys tarjoaa koneurakointi- ja kuljetuspalveluita pääasiassa mekaaniselle metsäteollisuudelle ja energiateollisuudelle. Koneurakointi Aki Sammalisto liikennöi noin 30 yhdistelmällä, joiden vuosittainen keskimääräinen ajosuorite on noin 350 tkm/ajoneuvo. Yhtiö työllistää noin sata alan ammattilaista ympäri Suomea. </p>GP0|#80f66fc0-c60d-4e2c-a1ed-b7e454bfdf4d;L0|#080f66fc0-c60d-4e2c-a1ed-b7e454bfdf4d|Press release;GTSet|#5f3597d4-e212-42ee-96a2-2301e0ef108baspx
Pohjoismainen puu kiinnostaa kiinalaisperheitäPauliina Leppänen, UPM2018-01-04T09:00:00Z<p><img alt="UPM_BM2-17_s44_Chinese-Couple-Furniture_web-RGB_small.jpg" src="/ajankohtaista/kaikki-uutiset/PublishingImages/Pages/Pohjoismainen-puu-kiinnostaa-kiinalaisperheitä/UPM_BM2-17_s44_Chinese-Couple-Furniture_web-RGB_small.jpg" style="margin&#58;5px 5px 5px 0px;" /></p><h4>​Kiinalaisperheet suosivat pohjoismaisesta puusta valmistettuja lastenkalusteita</h4><p>Iäkkäämmät kiinalaiset suosivat yleisesti mahongista, päärynäpuusta tai santelipuusta valmistettuja huonekaluja, mutta nuorempi sukupolvi haluaa kotiinsa kevyempiä, ekologisia puukalusteita. Ympäristötietoiset keskiluokkaiset perheet ovat valmiita maksamaan enemmän erityisesti lasten käyttöön suunnatuista korkealaatuisista ja myrkyttömistä tuotteista. Suomalaisella puulla on hyvä maine tiedostavien kiinalaisten kuluttajien keskuudessa.</p><h4>Suomalaista kuusta Kiinaan</h4><p>UPM Timberin asiakas Sampo Kingdom Household Co., Ltd. on merkittävä kiinalainen huonekaluvalmistaja. Shenzhenissä toimiva yhtiö on 17 vuoden ajan erikoistunut suomalaisesta kuusesta valmistettuihin lasten ja nuorten huonekaluihin.</p><p>Yhtiön tuotteet edustavat kolmea eri tyylisuuntausta&#58; skandinaavista, amerikkalaista sekä kiinalaista minimalismia. Yhtiön tyypillisiä asiakkaita ovat nuoret, hieman yli 25-vuotiaat avioparit, joiden lapset ovat 2–10-vuotiaita.</p><p>Kiinalaiset vanhemmat hankkivat yleensä lastensängyn, kun lapsi täyttää kolme vuotta. Se symboloi lapsen itsenäistymistä. Lasten huonekaluja hankitaan myös heinäkuussa lasten päivän kunniaksi sekä syntymäpäivinä sekä koulun ja päiväkodin loma-aikaan.</p><h4>Turvallinen ja luonnollinen</h4><p>Shenzheniläisen kuntokeskuksen johtaja <strong>Frank Tang</strong> ja hänen vaimonsa <strong>Janet Zhang</strong> etsivät kolmevuotiaalle pojalleen pöytää. He valitsivat Sampo Kingdomin tutkittuaan ensin vaihtoehtoja internetissä ja kuultuaan ystäviensä suosituksia.</p><p>Koko perhe kävi myymälässä yhdessä, ja poika sai valita pöytänsä itse. &quot;Tämän päivän kiinalaiset lapset ovat melko itsenäisiä ja voimakastahtoisia&quot;, Frank toteaa nauraen.</p><p>Pöytä on luonnonpuuta eikä sitä ole värjätty. Poika ei vielä osaa lukea, mutta hän asettaa mielellään pöydälle valokuvia ja leluja.</p><p>Frankille turvallisuus oli tärkeä kriteeri lastenkalusteen valinnassa.</p><p>&quot;Haluan tietää, mistä materiaaleista kaluste on valmistettu. Lisäksi yhtiön luotettavuus on minulle tärkeää. Haluan selvittää, onko yhtiö saanut negatiivista julkisuutta ja millaisia ympäristöpäästöjä valmistuksesta aiheutuu.&quot;</p><p>Pariskunta sisustaa kotinsa luonnollisilla puukalusteilla. &quot;Yksinkertainen, minimalistinen ja käytännöllinen pohjoismainen tyyli on suosittua Kiinassa. Se viehättää samasta syystä kuin Applen iPhone&quot;, Frank sanoo.</p><p><img alt="UPM_BM2-17_s45_Chinese-Couple-Furniture2_web-RGB_small.jpg" src="/ajankohtaista/kaikki-uutiset/PublishingImages/Pages/Pohjoismainen-puu-kiinnostaa-kiinalaisperheitä/UPM_BM2-17_s45_Chinese-Couple-Furniture2_web-RGB_small.jpg" style="margin&#58;5px 5px 5px 0px;" />&quot;Turvallisuus on meille tärkeä kriteeri lastenkalusteen valinnassa&quot; -Frank Tang</p><h4>Sosiaalinen media vaikuttaa</h4><p>Kerrossänky voi olla pariskunnan seuraava ostos, sillä he harkitsevat toisen lapsen hankkimista.</p><p>Kiina luopui yhden lapsen politiikasta vuonna 2015, ja tänä päivänä yhä useampi kiinalaisperhe haluaa toisen lapsen. Lasten tuotteita ja palveluita tarjoavat erikoisliikkeet ovat lakiuudistukseen tyytyväisiä.</p><p>Sampo Kingdomin brändijohtaja <strong>Cheney Chanuang</strong> uskoo, että kahden lapsen politiikka kasvattaa selvästi lastenkalusteiden kysyntää Kiinassa seuraavan 10 vuoden aikana.</p><p><img alt="UPM_BM2-17_s45_CheneyChanuang_web-small.jpg" src="/ajankohtaista/kaikki-uutiset/PublishingImages/Pages/Pohjoismainen-puu-kiinnostaa-kiinalaisperheitä/UPM_BM2-17_s45_CheneyChanuang_web-small.jpg" style="margin&#58;5px 5px 5px 0px;" /><strong>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </strong><strong>Cheney Chanuang, </strong>Sampo Kingdom&#160;</p><p>Yhtiöllä on tällä hetkellä Kiinassa 800 liikettä, ja 1 000 liikkeen rajan odotetaan rikkoutuvan ensi vuonna. Sampo Kingdom on osallistunut aktiivisesti yritysvastuuhankkeisiin, minkä toivotaan myös vahvistavan yhtiön brändikuvaa ja lisäävän suositteluja. Internetin keskusteluryhmien ja WeChatin kaltaisten sosiaalisen median kanavien merkitys on suuri. Mielipidevaikuttajien ja läheisten ystävien näkemykset vaikuttavat ostopäätöksiin merkittävästi.</p><p>UPM Timber&#58;in asiakas Sampo Furniture on yksi Kiinan suurimmista lastenhuonekaluvalmistajista. Sampo Kingdom tarjoaa perheille viihtyisiä ja käytännöllisiä sänkyjä sekä muita suomalaisesta puusta valmistettuja tuotteita. &quot;UPM Timberin yksi suurimmista markkinoista on Kiina, jossa pääloppukäyttösegmenttimme on huonekaluteollisuus. Lasten huonekalut ovat merkittävä loppukäyttöalue meille Kiinassa, kertoo UPM Timberin myynnin ja toimitusketjun hallinnan johtaja <strong>Mikko Hyvärinen</strong>.</p><p><em>Teksti&#58; Benjamin Li Chun-hoi</em></p><p><em>Kuvat&#58; Tuomas Harjumaaskola</em></p><p>Lue lisää&#58; <a href="/ajankohtaista/kaikki-uutiset/Pages/Kiinan-huonekalumarkkinat-piristävät-suomalaisen-sahatavaran-vientiä.aspx">Kiinan huonekalumarkkinat piristävät suomalaisen sahatavaran vientiä </a></p>GP0|#dbad3779-2074-48a0-bba1-0eb989e7b754;L0|#0dbad3779-2074-48a0-bba1-0eb989e7b754|Other news;GTSet|#5f3597d4-e212-42ee-96a2-2301e0ef108baspx
Laatu alkaa metsästä - Metsänomistajat vierailulla Korkeakosken sahalla Pauliina Leppänen, UPM2017-11-15T09:00:00Z<p><img alt="UPM_METSÄ_mies_ja_tukkipino.jpg" src="/ajankohtaista/kaikki-uutiset/PublishingImages/Pages/Laatu-alkaa-metsästä---Metsänomistajat-vierailulla-Korkeakosken-sahalla-/UPM_METSÄ_mies_ja_tukkipino.jpg" style="margin&#58;5px 5px 5px 0px;" /></p><h4>Sahatavaramme korkea laatu alkaa jo metsästä. Teemmekin tiivistä yhteistyötä UPM Metsän kanssa ja kutsumme säännöllisesti myös metsänomistajia tutustumaan sahoihimme ja keskustelemaan asiakkaidemme laatuvaatimuksista. </h4><p>&quot;UPM Metsän puuta ostavat metsäasiakasvastaavat tuntevat tuotteidemme laatuvaatimukset ja tietävät, millainen tukki on meille parasta. Heidän kauttaan tieto välittyy metsänomistajille&quot;, Korkeakosken sahanjohtaja Sami Kotivuori kertoo. &quot;Mielellämme esittelemme sahaamme myös metsänomistajille ja kerromme tuotteistamme ja omien asiakkaidemme vaatimuksista. Näissä keskusteluissa metsänhoidon ja puun laadun merkitys avautuvat helposti.&quot;</p><p>Marraskuussa järjestimmekin keskisuomalaisille metsänomistajille Korkeakosken sahalla tilaisuuden, jossa aktiivinen ryhmä metsänomistajia pääsivät tutustumaan sahaan sekä sahan tuotteisiin että niiden loppukäyttökohteisiin. Tilaisuuden teema oli&#58; Minne tukkini maailmalla matkaavat.&#160; </p><p>Lähialueen metsänomistajia kiinnosti, mitä heidän metsistään kaadetuille järeille mäntytukeille tapahtuu sahan porttien sisäpuolella. Vilkasta keskustelua herättivät erityisesti sahatavaran loppukäyttökohteet ja asiakkaiden vastuullisuusvaatimukset, kuten sertifioinnin merkitys tuotteiden loppukäyttäjille. </p><p><img alt="DSC_08446.png" src="/ajankohtaista/kaikki-uutiset/PublishingImages/Pages/Laatu-alkaa-metsästä---Metsänomistajat-vierailulla-Korkeakosken-sahalla-/DSC_08446.png" style="margin&#58;5px 5px 5px 0px;" /></p><p>Sateisesta säästä huolimatta sahakierrokselle lähdettiin innolla ja mielenkiinnolla. Osalle metsänomistajista vierailu olikin ensimmäinen kerta sahalla. Sahan tuotantotehokkuus ja automatisaatio yllätti monet, mikä herätti paljon kysymyksiä ja aktiivista keskustelua. Myös tukkilajittelussa ihmeteltiin kuinka paljon tietoa tukista saadaan röntgenmittauksen avulla. </p><p>Alueen metsänomistajien mäntyä voi löytyä niin brittikodin ikkunapuitteista ja ovista tai huonekaluista yhtä hyvin kuin suomalaisjärven rantaan rakennetun kesäasunnon rakenteista ja kalusteista.</p><p>Sahojemme pyörittämiseen tarvitsemme vuosittain noin kolme miljoonaa kuutiometriä puuta. Reilun puolet tästä määrästä ostamme yksityisiltä metsänomistajilta. Suomen metsäpinta-alasta 26,2 miljoonaa hehtaaria yksityishenkilöt omistavat 60 %. </p><p>UPM on merkittävä metsänomistaja Suomessa ja omistaa 640 000 hehtaaria metsää. Kaikkien UPM&#58;n tehtaiden vuosittaisesta puunkäyttömäärästä noin 10 % on peräisin yhtiön metsistä. Hoidamme yhtiön metsiä kestävän metsänhoidon periaatteiden mukaisesti lakeja, viranomaismääräyksiä ja sertifiointikriteerejä noudattaen. Omissa metsissä pystymme kehittämään uusia vastuullisen metsänhoidon menetelmiä, joita tarjoamme myös yksityismetsänomistajille. Osoitus osaamisestamme on, että hoidossamme on noin miljoona hehtaaria yksityismetsiä.</p><p>Lue metsänomistaja Matti Valtoahon tarina ja hänen&#160;kokemuksista FSC-sertifioinnista&#58; <a href="https&#58;//www.upmbiofore.fi/ihmiset/valtoahon-matti-terve/">Valtoahon Matti, terve!</a></p><p>Lue lisää suomalaisesta metsätaloudesta <a href="http&#58;//www.smy.fi/">www.smy.fi</a></p><p><strong>Lue lisää&#58;</strong></p><p><a href="/ajankohtaista/kaikki-uutiset/Pages/Metsäsertifikaatit-viestivät-puun-kestävästä-alkuperästä.aspx">Metsäsertifikaatit viestivät puun kestävästä alkuperästä </a></p><p><a href="https&#58;//www.upmbiofore.fi/upm-fi/luonnon-monimuotoisuus-nakyy-talousmetsissa/">Luonnon monimuotoisuus näkyy talousmetsissä</a></p>GP0|#dbad3779-2074-48a0-bba1-0eb989e7b754;L0|#0dbad3779-2074-48a0-bba1-0eb989e7b754|Other news;GTSet|#5f3597d4-e212-42ee-96a2-2301e0ef108baspx
Metsäsertifikaatit viestivät puun kestävästä alkuperästäPauliina Leppänen, UPM2017-10-24T10:00:00Z<p><img alt="UPM_AR16_Stakeholders_Sust-forestry_300dpi_CMYK.jpg" src="/ajankohtaista/kaikki-uutiset/PublishingImages/Pages/Metsäsertifikaatit-viestivät-puun-kestävästä-alkuperästä/UPM_AR16_Stakeholders_Sust-forestry_300dpi_CMYK.jpg" style="margin&#58;5px;" /></p><h4>UPM Timberin pohjoismaisesta männystä ja kuusesta valmistetuissa tuotteissa käytetään laadukasta sertifioitua puuta. Kansainväliset PEFCTM ja FSC® metsäsertifikaatit viestivät puun kestävästä alkuperästä. </h4><p>Noin 85 prosenttia Suomen talousmetsistä on PEFC-sertifioitua, kun taas FSC-sertifikaatti kattaa vasta muutaman prosentin. UPM on sertifioinut kaikki omat metsänsä ja sen yksityismetsänomistajille tarjoamaan FSC-sertifiointiryhmään (FSC C 109750) on liitetty yli 200 000 hehtaaria metsää. 85 prosenttia kaikesta UPM&#58;n käyttämästä puusta ja puukuidusta on peräisin sertifioiduista metsistä. </p><p><span style="font-size&#58;14px;">Haastattelimme UPM Metsän sidosryhmäsuhteiden johtaja Sami Oksaa puun alkuperän todentamisesta, joka aikaisemmin toimi ympäristöpäällikön tehtävissä&#58; </span></p><h4>Miksi puun alkuperä pitää todentaa?</h4><p>Puun alkuperän tunteminen on yksi keskeisimpiä vastuullisen toiminnan mittareista. Tieto puun alkuperästä varmistaa sen, ettei tuotteen valmistuksessa käytetty puu ole peräisin esimerkiksi suojelualueilta, trooppisista luonnonmetsistä tai muista kestämättömistä lähteistä. Tuntemalla puun alkuperä voidaan aina varmistua siitä, että keskeiset metsiin liittyvät vastuullisuuden vaatimukset täyttyvät ja ne voidaan todentaa myös jälkikäteen. UPM on ollut uranuurtaja puun alkuperän todentamisessa ja tänään UPM&#58;n hankkiman puun alkuperä tunnetaan 100-prosenttisesti.</p><h4>Miten alkuperä todennetaan? </h4><p>Puun alkuperä voidaan todentaa aina, kun ketjussa voidaan palata alueelle, jossa puu alun perin kasvoi. Alkuperää seurataan useimmiten yritysten tietojärjestelmien avulla. Tieto puun jokaisesta liikkeestä tallennetaan järjestelmään. Näin tuotteen kulkua voidaan seurata asiakkaalta jakelijalle, sieltä tehtaalle, puutavara-autoon ja aina metsään asti.</p><h4>Miten tarkasti tiedot puun alkuperästä välittyvät eteenpäin?</h4><p>Puun tai puusta valmistetun tuotteen mukana kulkee aina siihen kiinnitetty tieto. Se tarkoittaa, että jokaisen ketjussa olevan toimijan järjestelmissä jokaista erää kohden on olemassa oma yksilöllinen tunnuksensa, jotka toimijoiden välillä liittyvät toisiinsa. Tällä tavoin tuotteeseen käytetty puu voidaan kohdentaa aina puun kasvupaikkaan, kuten metsikkökuvioon.</p><h4>Millainen puu on laitonta?</h4><p>Laittomalla puulla tarkoitetaan sellaista puuta, joka on kaadettu lain tai viranomaismääräysten vastaisesti, kuten esimerkiksi suojelualueilta ilman viranomaislupaa. Puu on laitonta myös, jos se on kaadettu ilman metsänomistajan lupaa, varastettu tai siihen liittyvät maksut ja verot ovat maksamatta. Metsäteollisuuden yksi keskeisimmistä tavoitteista on varmistua aina puun kestävästä ja laillisesta alkuperästä. Riippumaton kolmas osapuoli tarkistaa järjestelmän vuosittain. </p><p><strong>Lue lisää&#58;</strong></p><p><a href="https&#58;//www.metsamaailma.fi/fi/ForestInformation/ForestLibrary/Sivut/metsasertifiointi.aspx" target="_blank"><span style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0066cc">Metsäkirjaston artikkeli metsäsertifioinnista</font></span></a></p><p style="text-decoration&#58;underline;"><a href="https&#58;//www.upmbiofore.fi/upm-fi/yrittajat-ovat-oleellinen-osa-vastuullista-hankintaketjua/"><span class="ms-rteThemeForeColor-5-0" style="text-decoration&#58;underline;">Yrittäjät ovat oleellinen osa vastuullista hankintaketjua</span></a></p>GP0|#dbad3779-2074-48a0-bba1-0eb989e7b754;L0|#0dbad3779-2074-48a0-bba1-0eb989e7b754|Other news;GTSet|#5f3597d4-e212-42ee-96a2-2301e0ef108baspx
Metsästä sahalle - Suomalaisen puun lähteilläPauliina Leppänen, UPM2017-09-27T07:00:00Z<p><img alt="_MG_8314_LauraVesa.jpg" src="/ajankohtaista/kaikki-uutiset/PublishingImages/Pages/Metsästä-sahalle---Suomalaisen-puun-lähteillä/_MG_8314_LauraVesa.jpg" style="margin&#58;5px 5px 5px 0px;" /></p><h4>Asiakkaamme Saint-Gobain kävi tutustumassa suomalaiseen metsätalouteen UPM&#58;n vieraana syventääkseen ymmärrystä tuotteidensa&#160;tuotantoketjusta. Brittiläinen Martin Stevens vieraili kollegoineen Korkeakosken sahalla ja tutustui suomalaiseen&#160;laadukkaaseen metsään Juupajoella. </h4><p>Joukko brittiläisen Jewson-rakennustarvikeketjun myymäläpäälliköitä pakkasi kesäkuussa kamppeensa, suuntasi Suomeen ja päätyi reissullaan muun muassa seuraamaan puunkorjuuta Juupajoelle. Matkalle kannatti lähteä, sillä maailmanlaajuiseen Saint-Gobain –ryhmään kuuluva ketju pitää tärkeänä, että väki tuntee myymänsä tuotteet alusta loppuun. &quot;Kun myymäläpäällikkömme ymmärtävät tuotantoketjua syvällisemmin, he pystyvät välittämään tietonsa omille asiakkailleen ja voivat auttaa heitä löytämään parempia ratkaisuja&quot;, sanoo <strong>Martin Stevens, </strong>Saint-Gobain Building Distribution UK&#58;n tuotejohtaja.</p><p>Metsäkoneen nopea ja täsmällinen työtahti on ensimmäinen asia, joka kiinnittää vierailevan brittiryhmän huomion. Kun kuljettaja on pysäyttänyt koneen, vierailijat pääsevät tutkimaan ohjaamoa. &quot;Tekniikka herättää aina innostusta näillä vierailuilla&quot;, Stevens naurahtaa. Ryhmää kiinnostaa myös se, mitä tapahtuu hakkuiden jälkeen. Saint-Gobain ottaa yritysvastuun vakavasti, ja kestävä kehitys on sen hankinnoissa ensisijainen kriteeri. Stevens toteaakin, että on hyvä nähdä omin silmin, miten hakkuutyömaalla toimitaan ja kuulla esimerkiksi se, että uudet taimet istutetaan jo seuraavana keväänä.</p><p>Ryhmä on käynyt Porissa Seikun sahalla ja jatkaa hakkuutyömaalta matkaansa läheiselle Korkeakosken sahalle, missä on luvassa käytännön tietoa sahatavaralaaduista. Laatujen ymmärtäminen on myyntityössä keskeinen taito. Saint-Gobain on globaali asuin- ja teollisuusrakentamisen yhtiö ja UPM&#58;lle tärkeä asiakas, jonka kautta suomalainen puu matkaa maailmalle mitä moninaisimpiin kohteisiin. Stevens arvioi, että puun tulevaisuus näyttää brittimarkkinoilla hyvältä. &quot;Viime vuosina on syntynyt uusia puutuotteita ja -innovaatioita, ja puun käyttö asuinrakentamisessa on lisääntynyt.&quot;</p><h3><span style="color&#58;#008000;">&#160;HAVAINTOJA SUOMALAISESTA METSÄTALOUDESTA</span></h3><ul><li>Metsää on paljon!</li><li>Metsätieto kulkee digitaalisesti.</li><li>Suomalaiset tekevät, mitä lupaavat.</li><li>Suomesta tulee aina ensimmäisenä mieleen metsä.</li></ul><p>Iso-Britannian markkina on UPM Timberille&#160;erittäin tärkeä strateginen markkina ja se on Korkeakosken sahan suurin vientimarkkina. Toimitamme Iso-Britanniaan sekä mänty- että kuusisahatavaraa lähinnä puusepänteollisuuteen, jossa sahatavaraa jalostetaan edelleen esimerkiksi ikkunanpuitteiksi, oviksi, oven karmeiksi ja sisustuspaneeleiksi.</p><p>Katso video, jossa Martin Stevens kestävän metsänhoiton tärkeydestä heille ja miksi he suosivat suomalaista sahatavaraa&#58; <a href="https&#58;//www.youtube.com/watch?v=PnTWC86jOPo">Saint-Gobain vierailulla suomalaisessa metsässä. </a></p><p>Lue lisää metsistämme&#58; <a href="http&#58;//www.upm.fi/metsamme/Pages/default.aspx">http&#58;//www.upm.fi/metsamme/Pages/default.aspx</a></p><p><em>Kuvassa&#58; Martin Stevens, Saint-Gobain building Distribution UK&#58;n tuotejohtaja</em></p><p><em>Kuva&#58; Laura Vesa </em></p><p><em>Teksti&#58; Päivi Stenroos &amp; Pauliina Leppänen</em></p>GP0|#dbad3779-2074-48a0-bba1-0eb989e7b754;L0|#0dbad3779-2074-48a0-bba1-0eb989e7b754|Other news;GTSet|#5f3597d4-e212-42ee-96a2-2301e0ef108baspx
Kuljetusyrittäjyys on enemmän kuin työtäPauliina Leppänen, UPM2017-09-13T11:00:00Z<p><img alt="kati-huhtala-edit-890x500.jpg" src="/ajankohtaista/kaikki-uutiset/PublishingImages/Pages/Kuljetusyrittäjyys-on-enemmän-kuin-työtä/kati-huhtala-edit-890x500.jpg" style="margin&#58;5px 5px 5px 0px;" /></p><h4>UPM Seikun saha on Kati Huhtalalle tuttu paikka. Aivan Porin keskustan tuntumassa, Kokemäenjoen rannalla sijaitseva saha on viikoittainen ajokohde Huhtalan hakeautolle.</h4><p><strong>Kati</strong> <strong>Huhtala </strong>on kuljetusyrittäjä toisessa polvessa.</p><p>&quot;Kaikille ei yrittäjän elämä sovi – aivan kuten toisille ei sovi perinteinen päivätyö.&quot; Kati Huhtalan vanhemmat perustivat Kuljetusliike Kalevi Huhtalan vuonna 1982. Katin ollessa pieni isä oli paljon tien päällä ja äiti hoiti iltaisin yrityksen paperiasioita kotoa käsin.</p><p>&quot;Opin sellaisen työn tekemisen mallin, että töitä tehdään silloin kun niitä on, ei silloin kun kello tai kalenteri niin sanoo.&quot;</p><h4>Kuljetus onnistuu HCT-hakerekalla</h4><p>Isä Kalevi Huhtala on ollut ennakkoluulottomasti kehittämässä uusia toimintamalleja, kuten suuren hyötykuorman eli HCT-kuljetusautojen käyttöönottoa. Huhtalan 34-metrinen hakeyhdistelmärekka on suunniteltu yhdessä UPM&#58;n kanssa.</p><p>&quot;On hienoa olla mukana kehityksen etulinjassa. Haluan ajatella, että joku tuolla kylillä vuosien päästä muistelee, että sillä Huhtalalla taisi olla HCT-hakerekka ensimmäisenä Suomessa. UPM on ollut tosi aktiivisesti mukana näissä uudistuksissa&quot;, Kati sanoo.</p><p>HCT-autoista on tullut kuljettajilta positiivista palautetta. Kuljettajien mukaan entistä kookkaammat autot ovat yhdistelmärekkoja vakaampia ajettavia.</p><p>&quot;Enemmän on niin, että HCT&#58;n rattiin on meillä tunkua&quot;, kertoo itsekin koeajoihin osallistunut Kati.<br> HCT-autoissa tiehen kohdistuvat rasitukset ovat aiempaa pienempiä ja suurten kuljetusmäärien ansiosta liikennemäärät vähenevät.</p><p>&quot;Näen ehdottomasti, että HCT on jo lähitulevaisuudessa kuljetusalalla perusjuttu. Hakerekka ei näy metsänomistajalle. Haluamme osaltamme varmistaa, että logistiikka metsästä tehtaalle sujuu yhtä hyvin prosessin tässä päässä kuin korjuupaikoillakin.&quot;</p><p>Huhtalan yhdistelmäauto kuljettaa sahahaketta Porista UPM Rauman paperitehtaalle, jossa sitä käytetään energiantuotannon raaka-aineena.</p><p>Katso video, jossa Kati Huhtala kertoo Kuljetusliike Kalevi Huhtalan erikoispitkän HCT-hakerekan ominaisuuksista ja hienouksista&#58; <a href="https&#58;//www.youtube.com/watch?v=3LiEJMI1-LM">Erikoispitkä HCT-rekka toimii säännöllisillä reiteillä</a>.</p><p><em>Kuljetusliike Kalevi Huhtala Oy&#58;n 34 metriä ja 100 tonnia painava A-Duo-yhdistelmä kuljettaa UPM&#58;n Seikun sahalta Porista haketta Rauman paperitehtaalle. Irtokuutiotilavuutta tästä yhdistelmästä löytyy noin 200 m3.</em></p><p><em>Koneurakointi Aki Sammalisto kuljettaa uudella HCT-hakeyhdistelmällä sahahaketta UPM&#58;n Korkeakosken sahalta yhtiön tehtaille Raumalla, Kouvolassa ja Lappeenrannassa. Liikenteen turvallisuusviraston Trafin myöntämän poikkeusluvan mukaisesti vetoauton perään voidaan liittää kuusiakselinen perävaunu, jonka valmistuttua yhdistelmän kokonaispituus on 29,19 metriä ja kokonaispaino lastattuna enintään 91 tonnia.</em></p><p><em></em>&#160;</p><p><strong>Lue lisää&#58;</strong></p><p><a href="/ajankohtaista/kaikki-uutiset/Pages/Asiakastoimitukset-luotettavasti-Stevecon-ja-UPMn-pitkäaikaisella-yhteistyöllä.aspx">Asiakastoimitukset luotettavasti Stevecon ja UPM&#58;n pitkäaikaisella yhteistyöllä</a></p><p><a href="https&#58;//www.upmbiofore.fi/upm-fi/kuinka-hiilidioksidipaastoja-leikataan/">Kuinka liikenteen hiilidioksidipäästöjä leikataan?</a></p>GP0|#dbad3779-2074-48a0-bba1-0eb989e7b754;L0|#0dbad3779-2074-48a0-bba1-0eb989e7b754|Other news;GTSet|#5f3597d4-e212-42ee-96a2-2301e0ef108baspx

Horizontal divider

​Blogit

​Videot