Metsästä sahalle - Suomalaisen puun lähteillä

_MG_8314_LauraVesa.jpg

Asiakkaamme Saint-Gobain kävi tutustumassa suomalaiseen metsätalouteen UPM:n vieraana syventääkseen ymmärrystä tuotteidensa tuotantoketjusta. Brittiläinen Martin Stevens vieraili kollegoineen Korkeakosken sahalla ja tutustui suomalaiseen laadukkaaseen metsään Juupajoella.

Joukko brittiläisen Jewson-rakennustarvikeketjun myymäläpäälliköitä pakkasi kesäkuussa kamppeensa, suuntasi Suomeen ja päätyi reissullaan muun muassa seuraamaan puunkorjuuta Juupajoelle. Matkalle kannatti lähteä, sillä maailmanlaajuiseen Saint-Gobain –ryhmään kuuluva ketju pitää tärkeänä, että väki tuntee myymänsä tuotteet alusta loppuun. "Kun myymäläpäällikkömme ymmärtävät tuotantoketjua syvällisemmin, he pystyvät välittämään tietonsa omille asiakkailleen ja voivat auttaa heitä löytämään parempia ratkaisuja", sanoo Martin Stevens, Saint-Gobain Building Distribution UK:n tuotejohtaja.

Metsäkoneen nopea ja täsmällinen työtahti on ensimmäinen asia, joka kiinnittää vierailevan brittiryhmän huomion. Kun kuljettaja on pysäyttänyt koneen, vierailijat pääsevät tutkimaan ohjaamoa. "Tekniikka herättää aina innostusta näillä vierailuilla", Stevens naurahtaa. Ryhmää kiinnostaa myös se, mitä tapahtuu hakkuiden jälkeen. Saint-Gobain ottaa yritysvastuun vakavasti, ja kestävä kehitys on sen hankinnoissa ensisijainen kriteeri. Stevens toteaakin, että on hyvä nähdä omin silmin, miten hakkuutyömaalla toimitaan ja kuulla esimerkiksi se, että uudet taimet istutetaan jo seuraavana keväänä.

Ryhmä on käynyt Porissa Seikun sahalla ja jatkaa hakkuutyömaalta matkaansa läheiselle Korkeakosken sahalle, missä on luvassa käytännön tietoa sahatavaralaaduista. Laatujen ymmärtäminen on myyntityössä keskeinen taito. Saint-Gobain on globaali asuin- ja teollisuusrakentamisen yhtiö ja UPM:lle tärkeä asiakas, jonka kautta suomalainen puu matkaa maailmalle mitä moninaisimpiin kohteisiin. Stevens arvioi, että puun tulevaisuus näyttää brittimarkkinoilla hyvältä. "Viime vuosina on syntynyt uusia puutuotteita ja -innovaatioita, ja puun käyttö asuinrakentamisessa on lisääntynyt."

 HAVAINTOJA SUOMALAISESTA METSÄTALOUDESTA

  • Metsää on paljon!
  • Metsätieto kulkee digitaalisesti.
  • Suomalaiset tekevät, mitä lupaavat.
  • Suomesta tulee aina ensimmäisenä mieleen metsä.

Iso-Britannian markkina on UPM Timberille erittäin tärkeä strateginen markkina ja se on Korkeakosken sahan suurin vientimarkkina. Toimitamme Iso-Britanniaan sekä mänty- että kuusisahatavaraa lähinnä puusepänteollisuuteen, jossa sahatavaraa jalostetaan edelleen esimerkiksi ikkunanpuitteiksi, oviksi, oven karmeiksi ja sisustuspaneeleiksi.

Katso video, jossa Martin Stevens kestävän metsänhoiton tärkeydestä heille ja miksi he suosivat suomalaista sahatavaraa: Saint-Gobain vierailulla suomalaisessa metsässä.

Lue lisää metsistämme: http://www.upm.fi/metsamme/Pages/default.aspx

Kuvassa: Martin Stevens, Saint-Gobain building Distribution UK:n tuotejohtaja

Kuva: Laura Vesa

Teksti: Päivi Stenroos & Pauliina Leppänen