Kaikki uutiset

 

 

Laatu alkaa metsästä - Metsänomistajat vierailulla Korkeakosken sahalla Pauliina Leppänen, UPM2017-11-15T09:00:00Z<p><img alt="UPM_METSÄ_mies_ja_tukkipino.jpg" src="/ajankohtaista/kaikki-uutiset/PublishingImages/Pages/Laatu-alkaa-metsästä---Metsänomistajat-vierailulla-Korkeakosken-sahalla-/UPM_METSÄ_mies_ja_tukkipino.jpg" style="margin&#58;5px 5px 5px 0px;" /></p><h4>Sahatavaramme korkea laatu alkaa jo metsästä. Teemmekin tiivistä yhteistyötä UPM Metsän kanssa ja kutsumme säännöllisesti myös metsänomistajia tutustumaan sahoihimme ja keskustelemaan asiakkaidemme laatuvaatimuksista. </h4><p>&quot;UPM Metsän puuta ostavat metsäasiakasvastaavat tuntevat tuotteidemme laatuvaatimukset ja tietävät, millainen tukki on meille parasta. Heidän kauttaan tieto välittyy metsänomistajille&quot;, Korkeakosken sahanjohtaja Sami Kotivuori kertoo. &quot;Mielellämme esittelemme sahaamme myös metsänomistajille ja kerromme tuotteistamme ja omien asiakkaidemme vaatimuksista. Näissä keskusteluissa metsänhoidon ja puun laadun merkitys avautuvat helposti.&quot;</p><p>Marraskuussa järjestimmekin keskisuomalaisille metsänomistajille Korkeakosken sahalla tilaisuuden, jossa aktiivinen ryhmä metsänomistajia pääsivät tutustumaan sahaan sekä sahan tuotteisiin että niiden loppukäyttökohteisiin. Tilaisuuden teema oli&#58; Minne tukkini maailmalla matkaavat.&#160; </p><p>Lähialueen metsänomistajia kiinnosti, mitä heidän metsistään kaadetuille järeille mäntytukeille tapahtuu sahan porttien sisäpuolella. Vilkasta keskustelua herättivät erityisesti sahatavaran loppukäyttökohteet ja asiakkaiden vastuullisuusvaatimukset, kuten sertifioinnin merkitys tuotteiden loppukäyttäjille. </p><p><img alt="DSC_08446.png" src="/ajankohtaista/kaikki-uutiset/PublishingImages/Pages/Laatu-alkaa-metsästä---Metsänomistajat-vierailulla-Korkeakosken-sahalla-/DSC_08446.png" style="margin&#58;5px 5px 5px 0px;" /></p><p>Sateisesta säästä huolimatta sahakierrokselle lähdettiin innolla ja mielenkiinnolla. Osalle metsänomistajista vierailu olikin ensimmäinen kerta sahalla. Sahan tuotantotehokkuus ja automatisaatio yllätti monet, mikä herätti paljon kysymyksiä ja aktiivista keskustelua. Myös tukkilajittelussa ihmeteltiin kuinka paljon tietoa tukista saadaan röntgenmittauksen avulla. </p><p>Alueen metsänomistajien mäntyä voi löytyä niin brittikodin ikkunapuitteista ja ovista tai huonekaluista yhtä hyvin kuin suomalaisjärven rantaan rakennetun kesäasunnon rakenteista ja kalusteista.</p><p>Sahojemme pyörittämiseen tarvitsemme vuosittain noin kolme miljoonaa kuutiometriä puuta. Reilun puolet tästä määrästä ostamme yksityisiltä metsänomistajilta. Suomen metsäpinta-alasta 26,2 miljoonaa hehtaaria yksityishenkilöt omistavat 60 %. </p><p>UPM on merkittävä metsänomistaja Suomessa ja omistaa 640 000 hehtaaria metsää. Kaikkien UPM&#58;n tehtaiden vuosittaisesta puunkäyttömäärästä noin 10 % on peräisin yhtiön metsistä. Hoidamme yhtiön metsiä kestävän metsänhoidon periaatteiden mukaisesti lakeja, viranomaismääräyksiä ja sertifiointikriteerejä noudattaen. Omissa metsissä pystymme kehittämään uusia vastuullisen metsänhoidon menetelmiä, joita tarjoamme myös yksityismetsänomistajille. Osoitus osaamisestamme on, että hoidossamme on noin miljoona hehtaaria yksityismetsiä.</p><p>Lue metsänomistaja Matti Valtoahon tarina ja hänen&#160;kokemuksista FSC-sertifioinnista&#58; <a href="https&#58;//www.upmbiofore.fi/ihmiset/valtoahon-matti-terve/">Valtoahon Matti, terve!</a></p><p>Lue lisää suomalaisesta metsätaloudesta <a href="http&#58;//www.smy.fi/">www.smy.fi</a></p><p><strong>Lue lisää&#58;</strong></p><p><a href="/ajankohtaista/kaikki-uutiset/Pages/Metsäsertifikaatit-viestivät-puun-kestävästä-alkuperästä.aspx">Metsäsertifikaatit viestivät puun kestävästä alkuperästä </a></p><p><a href="https&#58;//www.upmbiofore.fi/upm-fi/luonnon-monimuotoisuus-nakyy-talousmetsissa/">Luonnon monimuotoisuus näkyy talousmetsissä</a></p>GP0|#dbad3779-2074-48a0-bba1-0eb989e7b754;L0|#0dbad3779-2074-48a0-bba1-0eb989e7b754|Other news;GTSet|#5f3597d4-e212-42ee-96a2-2301e0ef108baspx
Metsäsertifikaatit viestivät puun kestävästä alkuperästäPauliina Leppänen, UPM2017-10-24T10:00:00Z<p><img alt="UPM_AR16_Stakeholders_Sust-forestry_300dpi_CMYK.jpg" src="/ajankohtaista/kaikki-uutiset/PublishingImages/Pages/Metsäsertifikaatit-viestivät-puun-kestävästä-alkuperästä/UPM_AR16_Stakeholders_Sust-forestry_300dpi_CMYK.jpg" style="margin&#58;5px;" /></p><h4>UPM Timberin pohjoismaisesta männystä ja kuusesta valmistetuissa tuotteissa käytetään laadukasta sertifioitua puuta. Kansainväliset PEFCTM ja FSC® metsäsertifikaatit viestivät puun kestävästä alkuperästä. </h4><p>Noin 85 prosenttia Suomen talousmetsistä on PEFC-sertifioitua, kun taas FSC-sertifikaatti kattaa vasta muutaman prosentin. UPM on sertifioinut kaikki omat metsänsä ja sen yksityismetsänomistajille tarjoamaan FSC-sertifiointiryhmään (FSC C 109750) on liitetty yli 200 000 hehtaaria metsää. 85 prosenttia kaikesta UPM&#58;n käyttämästä puusta ja puukuidusta on peräisin sertifioiduista metsistä. </p><p><span style="font-size&#58;14px;">Haastattelimme UPM Metsän sidosryhmäsuhteiden johtaja Sami Oksaa puun alkuperän todentamisesta, joka aikaisemmin toimi ympäristöpäällikön tehtävissä&#58; </span></p><h4>Miksi puun alkuperä pitää todentaa?</h4><p>Puun alkuperän tunteminen on yksi keskeisimpiä vastuullisen toiminnan mittareista. Tieto puun alkuperästä varmistaa sen, ettei tuotteen valmistuksessa käytetty puu ole peräisin esimerkiksi suojelualueilta, trooppisista luonnonmetsistä tai muista kestämättömistä lähteistä. Tuntemalla puun alkuperä voidaan aina varmistua siitä, että keskeiset metsiin liittyvät vastuullisuuden vaatimukset täyttyvät ja ne voidaan todentaa myös jälkikäteen. UPM on ollut uranuurtaja puun alkuperän todentamisessa ja tänään UPM&#58;n hankkiman puun alkuperä tunnetaan 100-prosenttisesti.</p><h4>Miten alkuperä todennetaan? </h4><p>Puun alkuperä voidaan todentaa aina, kun ketjussa voidaan palata alueelle, jossa puu alun perin kasvoi. Alkuperää seurataan useimmiten yritysten tietojärjestelmien avulla. Tieto puun jokaisesta liikkeestä tallennetaan järjestelmään. Näin tuotteen kulkua voidaan seurata asiakkaalta jakelijalle, sieltä tehtaalle, puutavara-autoon ja aina metsään asti.</p><h4>Miten tarkasti tiedot puun alkuperästä välittyvät eteenpäin?</h4><p>Puun tai puusta valmistetun tuotteen mukana kulkee aina siihen kiinnitetty tieto. Se tarkoittaa, että jokaisen ketjussa olevan toimijan järjestelmissä jokaista erää kohden on olemassa oma yksilöllinen tunnuksensa, jotka toimijoiden välillä liittyvät toisiinsa. Tällä tavoin tuotteeseen käytetty puu voidaan kohdentaa aina puun kasvupaikkaan, kuten metsikkökuvioon.</p><h4>Millainen puu on laitonta?</h4><p>Laittomalla puulla tarkoitetaan sellaista puuta, joka on kaadettu lain tai viranomaismääräysten vastaisesti, kuten esimerkiksi suojelualueilta ilman viranomaislupaa. Puu on laitonta myös, jos se on kaadettu ilman metsänomistajan lupaa, varastettu tai siihen liittyvät maksut ja verot ovat maksamatta. Metsäteollisuuden yksi keskeisimmistä tavoitteista on varmistua aina puun kestävästä ja laillisesta alkuperästä. Riippumaton kolmas osapuoli tarkistaa järjestelmän vuosittain. </p><p><strong>Lue lisää&#58;</strong></p><p><a href="https&#58;//www.metsamaailma.fi/fi/ForestInformation/ForestLibrary/Sivut/metsasertifiointi.aspx" target="_blank"><span style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0066cc">Metsäkirjaston artikkeli metsäsertifioinnista</font></span></a></p><p style="text-decoration&#58;underline;"><a href="https&#58;//www.upmbiofore.fi/upm-fi/yrittajat-ovat-oleellinen-osa-vastuullista-hankintaketjua/"><span class="ms-rteThemeForeColor-5-0" style="text-decoration&#58;underline;">Yrittäjät ovat oleellinen osa vastuullista hankintaketjua</span></a></p>GP0|#dbad3779-2074-48a0-bba1-0eb989e7b754;L0|#0dbad3779-2074-48a0-bba1-0eb989e7b754|Other news;GTSet|#5f3597d4-e212-42ee-96a2-2301e0ef108baspx
Metsästä sahalle - Suomalaisen puun lähteilläPauliina Leppänen, UPM2017-09-27T07:00:00Z<p><img alt="_MG_8314_LauraVesa.jpg" src="/ajankohtaista/kaikki-uutiset/PublishingImages/Pages/Metsästä-sahalle---Suomalaisen-puun-lähteillä/_MG_8314_LauraVesa.jpg" style="margin&#58;5px 5px 5px 0px;" /></p><h4>Asiakkaamme Saint-Gobain kävi tutustumassa suomalaiseen metsätalouteen UPM&#58;n vieraana syventääkseen ymmärrystä tuotteidensa&#160;tuotantoketjusta. Brittiläinen Martin Stevens vieraili kollegoineen Korkeakosken sahalla ja tutustui suomalaiseen&#160;laadukkaaseen metsään Juupajoella. </h4><p>Joukko brittiläisen Jewson-rakennustarvikeketjun myymäläpäälliköitä pakkasi kesäkuussa kamppeensa, suuntasi Suomeen ja päätyi reissullaan muun muassa seuraamaan puunkorjuuta Juupajoelle. Matkalle kannatti lähteä, sillä maailmanlaajuiseen Saint-Gobain –ryhmään kuuluva ketju pitää tärkeänä, että väki tuntee myymänsä tuotteet alusta loppuun. &quot;Kun myymäläpäällikkömme ymmärtävät tuotantoketjua syvällisemmin, he pystyvät välittämään tietonsa omille asiakkailleen ja voivat auttaa heitä löytämään parempia ratkaisuja&quot;, sanoo <strong>Martin Stevens, </strong>Saint-Gobain Building Distribution UK&#58;n tuotejohtaja.</p><p>Metsäkoneen nopea ja täsmällinen työtahti on ensimmäinen asia, joka kiinnittää vierailevan brittiryhmän huomion. Kun kuljettaja on pysäyttänyt koneen, vierailijat pääsevät tutkimaan ohjaamoa. &quot;Tekniikka herättää aina innostusta näillä vierailuilla&quot;, Stevens naurahtaa. Ryhmää kiinnostaa myös se, mitä tapahtuu hakkuiden jälkeen. Saint-Gobain ottaa yritysvastuun vakavasti, ja kestävä kehitys on sen hankinnoissa ensisijainen kriteeri. Stevens toteaakin, että on hyvä nähdä omin silmin, miten hakkuutyömaalla toimitaan ja kuulla esimerkiksi se, että uudet taimet istutetaan jo seuraavana keväänä.</p><p>Ryhmä on käynyt Porissa Seikun sahalla ja jatkaa hakkuutyömaalta matkaansa läheiselle Korkeakosken sahalle, missä on luvassa käytännön tietoa sahatavaralaaduista. Laatujen ymmärtäminen on myyntityössä keskeinen taito. Saint-Gobain on globaali asuin- ja teollisuusrakentamisen yhtiö ja UPM&#58;lle tärkeä asiakas, jonka kautta suomalainen puu matkaa maailmalle mitä moninaisimpiin kohteisiin. Stevens arvioi, että puun tulevaisuus näyttää brittimarkkinoilla hyvältä. &quot;Viime vuosina on syntynyt uusia puutuotteita ja -innovaatioita, ja puun käyttö asuinrakentamisessa on lisääntynyt.&quot;</p><h3><span style="color&#58;#008000;">&#160;HAVAINTOJA SUOMALAISESTA METSÄTALOUDESTA</span></h3><ul><li>Metsää on paljon!</li><li>Metsätieto kulkee digitaalisesti.</li><li>Suomalaiset tekevät, mitä lupaavat.</li><li>Suomesta tulee aina ensimmäisenä mieleen metsä.</li></ul><p>Iso-Britannian markkina on UPM Timberille&#160;erittäin tärkeä strateginen markkina ja se on Korkeakosken sahan suurin vientimarkkina. Toimitamme Iso-Britanniaan sekä mänty- että kuusisahatavaraa lähinnä puusepänteollisuuteen, jossa sahatavaraa jalostetaan edelleen esimerkiksi ikkunanpuitteiksi, oviksi, oven karmeiksi ja sisustuspaneeleiksi.</p><p>Katso video, jossa Martin Stevens kestävän metsänhoiton tärkeydestä heille ja miksi he suosivat suomalaista sahatavaraa&#58; <a href="https&#58;//www.youtube.com/watch?v=PnTWC86jOPo">Saint-Gobain vierailulla suomalaisessa metsässä. </a></p><p>Lue lisää metsistämme&#58; <a href="http&#58;//www.upm.fi/metsamme/Pages/default.aspx">http&#58;//www.upm.fi/metsamme/Pages/default.aspx</a></p><p><em>Kuvassa&#58; Martin Stevens, Saint-Gobain building Distribution UK&#58;n tuotejohtaja</em></p><p><em>Kuva&#58; Laura Vesa </em></p><p><em>Teksti&#58; Päivi Stenroos &amp; Pauliina Leppänen</em></p>GP0|#dbad3779-2074-48a0-bba1-0eb989e7b754;L0|#0dbad3779-2074-48a0-bba1-0eb989e7b754|Other news;GTSet|#5f3597d4-e212-42ee-96a2-2301e0ef108baspx
Kuljetusyrittäjyys on enemmän kuin työtäPauliina Leppänen, UPM2017-09-13T11:00:00Z<p><img alt="kati-huhtala-edit-890x500.jpg" src="/ajankohtaista/kaikki-uutiset/PublishingImages/Pages/Kuljetusyrittäjyys-on-enemmän-kuin-työtä/kati-huhtala-edit-890x500.jpg" style="margin&#58;5px 5px 5px 0px;" /></p><h4>UPM Seikun saha on Kati Huhtalalle tuttu paikka. Aivan Porin keskustan tuntumassa, Kokemäenjoen rannalla sijaitseva saha on viikoittainen ajokohde Huhtalan hakeautolle.</h4><p><strong>Kati</strong> <strong>Huhtala </strong>on kuljetusyrittäjä toisessa polvessa.</p><p>&quot;Kaikille ei yrittäjän elämä sovi – aivan kuten toisille ei sovi perinteinen päivätyö.&quot; Kati Huhtalan vanhemmat perustivat Kuljetusliike Kalevi Huhtalan vuonna 1982. Katin ollessa pieni isä oli paljon tien päällä ja äiti hoiti iltaisin yrityksen paperiasioita kotoa käsin.</p><p>&quot;Opin sellaisen työn tekemisen mallin, että töitä tehdään silloin kun niitä on, ei silloin kun kello tai kalenteri niin sanoo.&quot;</p><h4>Kuljetus onnistuu HCT-hakerekalla</h4><p>Isä Kalevi Huhtala on ollut ennakkoluulottomasti kehittämässä uusia toimintamalleja, kuten suuren hyötykuorman eli HCT-kuljetusautojen käyttöönottoa. Huhtalan 34-metrinen hakeyhdistelmärekka on suunniteltu yhdessä UPM&#58;n kanssa.</p><p>&quot;On hienoa olla mukana kehityksen etulinjassa. Haluan ajatella, että joku tuolla kylillä vuosien päästä muistelee, että sillä Huhtalalla taisi olla HCT-hakerekka ensimmäisenä Suomessa. UPM on ollut tosi aktiivisesti mukana näissä uudistuksissa&quot;, Kati sanoo.</p><p>HCT-autoista on tullut kuljettajilta positiivista palautetta. Kuljettajien mukaan entistä kookkaammat autot ovat yhdistelmärekkoja vakaampia ajettavia.</p><p>&quot;Enemmän on niin, että HCT&#58;n rattiin on meillä tunkua&quot;, kertoo itsekin koeajoihin osallistunut Kati.<br> HCT-autoissa tiehen kohdistuvat rasitukset ovat aiempaa pienempiä ja suurten kuljetusmäärien ansiosta liikennemäärät vähenevät.</p><p>&quot;Näen ehdottomasti, että HCT on jo lähitulevaisuudessa kuljetusalalla perusjuttu. Hakerekka ei näy metsänomistajalle. Haluamme osaltamme varmistaa, että logistiikka metsästä tehtaalle sujuu yhtä hyvin prosessin tässä päässä kuin korjuupaikoillakin.&quot;</p><p>Huhtalan yhdistelmäauto kuljettaa sahahaketta Porista UPM Rauman paperitehtaalle, jossa sitä käytetään energiantuotannon raaka-aineena.</p><p>Katso video, jossa Kati Huhtala kertoo Kuljetusliike Kalevi Huhtalan erikoispitkän HCT-hakerekan ominaisuuksista ja hienouksista&#58; <a href="https&#58;//www.youtube.com/watch?v=3LiEJMI1-LM">Erikoispitkä HCT-rekka toimii säännöllisillä reiteillä</a>.</p><p><em>Kuljetusliike Kalevi Huhtala Oy&#58;n 34 metriä ja 100 tonnia painava A-Duo-yhdistelmä kuljettaa UPM&#58;n Seikun sahalta Porista haketta Rauman paperitehtaalle. Irtokuutiotilavuutta tästä yhdistelmästä löytyy noin 200 m3.</em></p><p><em>Koneurakointi Aki Sammalisto kuljettaa uudella HCT-hakeyhdistelmällä sahahaketta UPM&#58;n Korkeakosken sahalta yhtiön tehtaille Raumalla, Kouvolassa ja Lappeenrannassa. Liikenteen turvallisuusviraston Trafin myöntämän poikkeusluvan mukaisesti vetoauton perään voidaan liittää kuusiakselinen perävaunu, jonka valmistuttua yhdistelmän kokonaispituus on 29,19 metriä ja kokonaispaino lastattuna enintään 91 tonnia.</em></p><p><em></em>&#160;</p><p><strong>Lue lisää&#58;</strong></p><p><a href="/ajankohtaista/kaikki-uutiset/Pages/Asiakastoimitukset-luotettavasti-Stevecon-ja-UPMn-pitkäaikaisella-yhteistyöllä.aspx">Asiakastoimitukset luotettavasti Stevecon ja UPM&#58;n pitkäaikaisella yhteistyöllä</a></p><p><a href="https&#58;//www.upmbiofore.fi/upm-fi/kuinka-hiilidioksidipaastoja-leikataan/">Kuinka liikenteen hiilidioksidipäästöjä leikataan?</a></p>GP0|#dbad3779-2074-48a0-bba1-0eb989e7b754;L0|#0dbad3779-2074-48a0-bba1-0eb989e7b754|Other news;GTSet|#5f3597d4-e212-42ee-96a2-2301e0ef108baspx
UPM teollisuuden johtava yritys Dow Jonesin globaalissa kestävän kehityksen indeksissäPauliina Leppänen, UPM2017-09-08T10:00:00Z<p>​(UPM, Helsinki, 7.9.2017 klo 09.00 EET ) – UPM on listattu jo viidettä kertaa metsä- ja paperiteollisuussektorin parhaaksi yritykseksi Dow Jonesin eurooppalaisessa ja globaalissa kestävän kehityksen indeksissä (DJSI) vuosiksi 2017–2018.&#160;&#160;</p><p>&quot;Vastuullisuus on yksi UPM&#58;n Biofore-strategian tärkeimmistä painopistealueista. Lainmukainen, eettinen ja kestävä toiminta ohjaavat kaikkea tekemistämme&quot;, UPM&#58;n sidosryhmäsuhteista vastaava johtaja <strong>Pirkko Harrela</strong> sanoo.<strong> </strong></p><p>&quot;Edistämme vastuullisia käytäntöjä koko arvoketjussamme ja haemme aktiivisesti kestäviä ratkaisuja yhteistyössä asiakkaidemme, toimittajiemme ja yhteistyökumppaneidemme kanssa. Meille on tärkeää, että luomme arvoa yhteiskunnalle sekä yhtiönä että tuotteidemme kautta&quot;, Harrela jatkaa. </p><p>Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksin vuosittaisen arvioinnin tekee vastuulliseen sijoittamiseen erikoistunut RobecoSAM. Se tarkastelee maailman johtavia yrityksiä laaja-alaisesti taloudellisesta, ekologisesta ja sosiaalisesta näkökulmasta. Indeksi arvioi mm. yritysten toimia ilmaston muutoksen hillitsemiseksi sekä yrityksen toimitusketjuun, työvoimaan, hallintoon ja riskienhallintaan liittyviä käytäntöjä. Indeksi käyttää luokkansa paras -lähestymistapaa, jossa mukaan luetaan kaikilla toimialoilla yritykset, jotka suoriutuvat kilpailijoitaan paremmin kestävän kehityksen mittareilla arvioituna.<strong><img src="/ajankohtaista/kaikki-uutiset/PublishingImages/Pages/UPM-teollisuuden-johtava-yritys-Dow-Jonesin-globaalissa-kestävän-kehityksen-indeksissä/DJSI_Member_Logo_2017-UPM.jpg" alt="" style="margin&#58;5px 5px 5px 0px;width&#58;408px;height&#58;269px;" /></strong></p><p><strong>Lisätietoja antaa&#58;</strong><br class="hugin">Johtaja Sami Lundgren, UPM, ympäristö ja vastuullisuus, puh. 040 580 0910</p><p class="hugin"><strong>UPM, Mediasuhteet</strong> <br class="hugin">ma-pe klo 9-16<br class="hugin">puh. 040 588 3284<br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto&#58;media@upm.com" target="_blank"><span style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0066cc">media@upm.com</font></span></a></p><p class="hugin">UPM uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Paper ENA ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 19 300 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi/" target="_blank"><span style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0066cc">www.upm.fi</font></span></a> </p><p class="hugin">Seuraa UPM&#58;ää&#58; <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPM_News" target="_blank"><span style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0066cc">Twitter</font></span></a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank"><span style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0066cc">LinkedIn</font></span></a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank"><span style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0066cc">Facebook</font></span></a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/user/upmdotcom" target="_blank"><span style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0066cc">YouTube</font></span></a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.instagram.com/upmbiofore/" target="_blank"><span style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0066cc">Instagram</font></span></a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.upmbiofore.fi/" target="_blank"><span style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0066cc">upmbiofore.fi</font></span></a></p>GP0|#80f66fc0-c60d-4e2c-a1ed-b7e454bfdf4d;L0|#080f66fc0-c60d-4e2c-a1ed-b7e454bfdf4d|Press release;GTSet|#5f3597d4-e212-42ee-96a2-2301e0ef108baspx
UPM Timber kaatopaikkajätteen nollaklubiin - ei enää kiinteää kaatopaikkajätettäPauliina Leppänen, UPM2017-07-17T12:00:00Z<p><img alt="Kymin Voima_Biowaste Conveyor.jpg" src="/ajankohtaista/kaikki-uutiset/PublishingImages/Pages/UPM-Timber-kaatopaikkajätteen-nollaklubiin---ei-enää-kiinteää-kaatopaikkajätettä/Kymin%20Voima_Biowaste%20Conveyor.jpg" style="margin&#58;5px 5px 5px 0px;" /></p><h4>UPM Timber on päässyt ensimmäisenä liiketoimintana UPM Plywoodin kanssa UPM&#58;n Zero Solid Waste -hankkeen tiukkaan kierrätystavoitteeseen. Hanke tähtää siihen, ettei koko globaalin yhtiön liiketoiminnoissa synny lainkaan kiinteää kaatopaikkajätettä vuoteen 2030 mennessä. </h4><p>Sahojen jätteitä ovat pääasiassa puuperäinen jäte ja muovi, esimerkiksi pakkausmuovi ja muovivanteet. Sahauksen sivutuotteena syntyvä hake ja sahanpuru toimitetaan sellu- ja paperiteollisuuden raaka-aineeksi. UPM&#58;n sahat toimittavat noin 30 % yhtiön Suomen sellutehtaiden käyttämästä hakkeesta. &quot;Puuperäinen jäte koostuu kuoresta, puutikuista ja lankunpätkistä. Kuori murskataan ja käytetään joko UPM&#58;n omalla Korkeakosken voimalaitoksella tai myydään ulkopuoliseen voimalaitokseen, josta UPM ostaa lämmön. Tikut ja lankunpätkät menevät joko suoraan voimalaitokseen tai ne kasataan murskausta varten&quot;, kertoo <strong>Mika Lampola</strong>, joka toimii kunnossapidon projektipäällikkönä.</p><p>UPM&#58;n voimalaitos Korkeakoskella on helpottanut kierrätystä merkittävästi. &quot;Kentältä ja tukkienvastaanoton alta tuleva kivikuori on ollut yleinen ongelma sahoilla. Se on ollut merkittäviä kustannuksia aiheuttava jäte ja se on perinteisesti viety kaatopaikoille, viherrakentamiseen tai suurempiin voimalaitoksiin. Investoimme viitisen vuotta sitten Korkeakosken biolämpölaitokseen, jossa saamme rojupuun poltettua ilman murskausta, mikä on erittäin positiivinen asia. Myös tukkikentältä siivottava kuorijäte käytetään hyödyksi sahan omassa biolämpölaitoksessa&quot;, kertoo Lampola.</p><p>Puuperäisen jätteen ja muovien lisäksi sahoilla syntyy sekajätettä ja rakennusjätettä kuten betonia, villoja ja metalleja. Jätteenhuollon yhteistyökumppanit hoitavat kierrätyksen. Lampolan mukaan henkilöstö on omaksunut entistä tarkemman lajittelun hyvin. &quot;Olemme järjestäneet koulutusta ja jätelajittelutestejä. Kun testi palkintoineen jäi yhtenä vuonna väliin, sen perään jopa kyseltiin&quot;, Lampola kertoo.</p><p>Lajittelu ei ole vaikeaa, mutta jotkut saattavat yhä ajatella, ettei pienillä määrillä ole väliä. ”On tärkeää, että kaikki ymmärtävät, miksi jokainen pienikin purkki täytyy lajitella oikein. Kun saamme mahdollisimman monen jakeen käytettyä suoraan raaka-aineeksi tai lajiteltua puhtaasti, se auttaa sekä meitä että yhteistyökumppaneitamme”, Lampola sanoo.</p><p><img class="ms-rtePosition-2" alt="ZSW_icon.jpg" src="/ajankohtaista/kaikki-uutiset/PublishingImages/Pages/UPM-Timber-kaatopaikkajätteen-nollaklubiin---ei-enää-kiinteää-kaatopaikkajätettä/ZSW_icon.jpg" style="margin&#58;5px 5px 5px 0px;width&#58;114px;height&#58;114px;" /><em><strong>Zero Solid Waste</strong>&#160;–hankkeen tavoitteena on kehittää älykkäitä ja kestäviä ratkaisuja, joiden avulla tehtaiden sivuvirrat saadaan kiertoon ja tuottamaan arvoa. Kiinteän jätteen määrän vähentäminen ja jätteiden uudelleenkäytön lisääminen ovat tärkeitä tavoitteita kaikilla UPM&#58;n tehtailla. Jakeiden tehokkaampi hyödyntäminen vahvistaa UPM&#58;n asemaa kiertotalouden edelläkävijänä. Sillä on selvä vaikutus UPM&#58;n tulokseen,&#160;koska se pienentää kaatopaikkakustannuksia ja tuottaa tuloa. UPM tavoittelee kaatopaikkajätteen nollatasoa globaalisti vuoteen 2030 mennessä.</em>​</p><p>Lue myös&#58;</p><p><a href="https&#58;//www.upmbiofore.fi/upm-tavoittelee-kaatopaikkajatteen-nollatasoa-globaalisti-vuoteen-2030-mennessa/"><span class="external-link"><span style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0066cc">UPM tavoittelee kaatopaikkajätteen nollatasoa vuoteen 2030 mennessä</font></span></span></a><br><br><a href="https&#58;//www.upmbiofore.fi/sekajatteen-ensisijainen-havitystapa-on-sen-tuotannon-minimointi/"><span class="external-link"><span style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0066cc">Sekajäte lajitellaan tehokkaasti</font></span></span></a><br><br><a href="http&#58;//www.upm.fi/vastuullisuus/tuotanto/ymparistovaikutusten-hallinta/jatteiden-uudelleenkaytto/Pages/default.aspx"><span class="external-link"><span style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0066cc">UPM ja kiertotalous</font></span></span></a></p>GP0|#dbad3779-2074-48a0-bba1-0eb989e7b754;L0|#0dbad3779-2074-48a0-bba1-0eb989e7b754|Other news;GTSet|#5f3597d4-e212-42ee-96a2-2301e0ef108baspx
Asiakastoimitukset luotettavasti Stevecon ja UPM:n pitkäaikaisella yhteistyölläPauliina Leppänen, UPM2017-06-21T08:00:00Z<p><img alt="Steveco_0010.jpg" src="/ajankohtaista/kaikki-uutiset/PublishingImages/Pages/Asiakastoimitukset-luotettavasti-Stevecon-ja-UPMn-pitkäaikaisella-yhteistyöllä/Steveco_0010.jpg" style="margin&#58;5px 5px 5px 0px;" /></p><h4>​Asiakaslupauksemme, Grown to Sustain, kertoo kyvystämme toimittaa sahatavaraa luotettavasti asiakkaillemme oikeaan loppukäyttöön ja oikeaan aikaan. Kotkan ja Helsingin satamilla on merkittävä rooli, kun UPM&#58;n neljän sahan tuotteet lähtevät Suomesta maailman markkinoille. Pitkät kuljetusmatkat edellyttävät hyvää yhteistyötä logistiikkatoimittajien kanssa. Yksi heistä, Steveco Oy, tekee UPM&#58;lle huolintaa sekä kontituksia ja ahtausta.</h4><p>”Huolehdimme siitä, että UPM&#58;n tuotteet lähtevät Suomesta ajoissa ja ehtivät oikeaan laivaan. Laivatila on tällä hetkellä hyvin kysyttyä erityisesti Euroopasta Aasiaan menevillä reiteillä. Siksi valtamerilaiva ei jää odottamaan Suomesta tulevaa lastia. Olemmekin investoineet uuteen tietojärjestelmään ja uusiin konttilukkeihin. Investoinneilla varmistamme, että kontit ehtivät oikeaan laivaan. Seuraamme myös tarkasti, mihin laivoihin kontin täytyy ehtiä”, kertoo <strong>Tapio Mattila</strong>, joka toimii Stevecon myynti- ja markkinointijohtajana sekä yksikönjohtajana konttioperoinnissa.</p><p>”Sahateollisuus on onnistunut erinomaisesti hankinta- ja tuotantoketjunsa suunnittelussa. Suomessa sahojen raaka-aine tulee pääsääntöisesti erittäin läheltä. Ja kun Suomesta viedään, merikuljetus on kustannustehokasta. Toki laivakäynnit saattavat olla kalliita väylämaksujen ja laivoille tarvittavan jääluokituksen takia, mutta meillä on tehokkuus ihan eri tasolla kuin monessa muussa paikassa.”</p><h4>Huippuunsa viritettyä osaamista</h4><p>Transitoliikenne toi aiemmin kontteja satamaan tasaisena virtana ja kontteja oli aina saatavilla. Tänään kontteja tulee usein koko laivalastillinen kerralla. Vastaavasti laiva ottaa vientiin niin paljon kuin sen kantavuus sallii.</p><p>”Tyhjiä kontteja tulee kerralla satoja ja ne on laitettava konttivarikolle, otettava vastaan, tarkastettava, lakaistava ja korjattava. Olemme kehittäneet konseptin, jolla toimitusvarmuus saadaan turvattua”, Tapio Mattila kertoo.</p><p>UPM&#58;n näkökulmasta Stevecon tärkein tehtävä on hoitaa laiva sovitussa aikaikkunassa ulos satamasta. Yhtiö toimii 800 työntekijän voimin vuorokauden ympäri. Tämä on teollisuuden ehdoton vaatimus, sillä tuotanto pyörii yötä päivää. Kun henkilö tulee Stevecolle töihin, hän käy läpi tiukan koulutuksen, jossa käydään läpi laatu-, turvallisuus- ja ympäristöasiat sekä talon tavat.</p><p>Koko sataman infra ja tietojärjestelmä on rakennettu yhdessä asiakasyritysten kanssa palvelemaan vientiä Suomesta. ”UPM on meille erittäin suuri asiakas, yksi strategisista partnereistamme. Myös investoinneista keskustelemme aina asiakkaan kanssa tiiviisti, jotta investoinnit ovat oikea-aikaisia ja ne kohdistetaan oikein”, Tapio Mattila kertoo.</p><p>Stevecolla on myös visio tulevaisuudesta, jossa jatkuva kehitys ja kouluttaminen ovat tärkeä osa toimintaa.</p><p>”Kun menemme tästä 10 vuotta eteenpäin, meillä on yhä integroidummat tietojärjestelmät asiakkaiden kanssa, jotta data liikkuu tehokkaasti. Toivon, että palvelemme UPM&#58;lle suurempia kokonaisuuksia ja hoidamme joitakin sellaisia toimintoja, jotka yhtiö tänään hoitaa itse. 10 vuoden kuluttua myös automaatio on mennyt pidemmälle. Meillä tulee olemaan automaatiota, joka parantaa laatua ja tuo lisää kustannustehokkuutta toimintaan”, Tapio Mattila visioi.</p>GP0|#dbad3779-2074-48a0-bba1-0eb989e7b754;L0|#0dbad3779-2074-48a0-bba1-0eb989e7b754|Other news;GTSet|#5f3597d4-e212-42ee-96a2-2301e0ef108baspx
UPM ja FSC® solmivat kansainvälisen kumppanuussopimuksenPauliina Leppänen, UPM2017-05-17T06:00:00Z<p><img alt="628_Kim-Carstesen_FSC-ja-Sauli-Brander.jpg" src="/ajankohtaista/kaikki-uutiset/PublishingImages/Pages/UPM-ja-FSC®-solmivat-kansainvälisen-kumppanuussopimuksen/628_Kim-Carstesen_FSC-ja-Sauli-Brander.jpg" style="margin&#58;5px 5px 5px 0px;" />(UPM, Helsinki, 17.5.2017 klo 09.00 EET) - UPM ja Forest Stewardship Council<sup class="hugin" style="font-size&#58;0.8em;vertical-align&#58;text-top;"><font size="2">®</font></sup> (FSC) ovat solmineet kansainvälisen strategisen kumppanuussopimuksen, jonka tavoitteena on edistää FSC&#58;n markkina-asemaa metsänomistajia palvelevin keinoin sekä lisätä FSC-sertifioidun puun tarjontaa. Sopimus allekirjoitettiin FSC&#58;n kansainvälisessä jäsentapaamisessa Karkkilassa 16.5.2017.</p><p class="hugin">UPM on tehnyt aktiivista yhteistyötä FSC&#58;n kanssa useiden vuosien ajan sekä Suomessa että kansainvälisesti. Yhtiö on ollut mukana kehittämässä FSC-sertifiointia parantaakseen sen soveltuvuutta suomalaiseen yksityismetsänomistajarakenteeseen. Kehitystyö jatkuu strategisen kumppanuuden myötä.</p><p class="hugin">&quot;Kumppanuussopimus vahvistaa yhteistyötämme UPM&#58;n kanssa. Vahvat suhteet paperi- ja metsäteollisuuden vastuullisiin edelläkävijöihin ovat tärkeitä, sillä yhdessä pystymme edistämään FSC-sertifiointia maailmanlaajuisesti. Jaamme näkemyksen FSC&#58;n merkityksestä kaikille toimijoille arvoketjussa metsänomistajista kuluttajiin. UPM ja FSC ovat myös samaa mieltä vastuullisen metsänhoidon ja puun käytön tärkeydestä biotaloudessa&quot;, FSC&#58;n pääjohtaja <strong>Kim Carstensen</strong> toteaa.</p><p class="hugin">&quot;UPM&#58;n asiakkaiden kiinnostus yhtiön ympäristösuorituskykyä ja toiminnan kestävyyttä kohtaan on kasvussa. Kolmannen osapuolen vahvistamat sertifikaatit tarjoavat heille hyödyllistä tietoa UPM&#58;n tuotteiden vastuullisuudesta&quot;, UPM Biorefining -liiketoiminta-alueen johtaja <strong>Heikki Vappula</strong> sanoo.</p><p class="hugin">&quot;Kansainvälinen kumppanuus on luonteva jatko UPM&#58;n Biofore-strategialle ja yhteistyöllemme FSC&#58;n kanssa. FSC-sertifiointi on erinomainen tapa edistää vastuullista metsätaloutta. Yhteinen tavoitteemme on laajentaa metsien FSC-sertifiointia sekä kehittää UPM&#58;n metsätaloutta ja ryhmäsertifiointiratkaisuja palvelemaan suomalaisia pienmetsänomistajia&quot;, Vappula jatkaa.</p><p class="hugin">UPM perusti vuonna 2012 FSC-ryhmäsertifikaatin (FSC C 109750) edistääkseen suomalaisten yksityismetsien sertifiointia. Vuoden 2016 loppuun mennessä siihen oli liitetty noin 300&#160;000 hehtaaria yksityismetsiä.</p><p class="hugin"><strong>Lisätietoja antavat&#58;</strong><br class="hugin">Sauli Brander, UPM, metsäjohtaja, puh. 040 567 4155<br class="hugin">Anniina Kostilainen, FSC Suomi, pääsihteeri, puh. 045 801 4333</p><p class="hugin"><strong>UPM </strong>uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Paper ENA ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 19 300 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi/" target="_blank"><span style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0066cc">www.upm.fi</font></span></a></p><p class="hugin">Seuraa UPM&#58;ää&#58; <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPM_News" target="_blank"><span style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0066cc">Twitter</font></span></a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank"><span style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0066cc">LinkedIn</font></span></a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank"><span style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0066cc">Facebook</font></span></a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/user/upmdotcom" target="_blank"><span style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0066cc">YouTube</font></span></a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.instagram.com/upmbiofore/" target="_blank"><span style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0066cc">Instagram</font></span></a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.upmbiofore.fi/" target="_blank"><span style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0066cc">upmbiofore.fi</font></span></a></p><p class="hugin"><strong>FSC</strong> eli Forest Stewardship Council<sup class="hugin" style="font-size&#58;0.8em;vertical-align&#58;text-top;"><font size="2">®</font></sup> (Hyvän metsänhoidon neuvosto) on kansainvälinen, voittoa tavoittelematon ja avoin jäsenjärjestö, joka on sitoutunut sertifioinnin kautta edistämään vastuullista metsien käyttöä. FSC perustettiin vuonna 1994. FSC-sertifioitua metsämaata on yhteensä yli 190 miljoonaa hehtaaria yli 80 maassa. Suomessa FSC-sertifioituja hehtaareita on noin 1,5 miljoonaa hehtaaria. FSC&#58;n keskustoimisto sijaitsee Bonnissa, Saksassa. FSC-verkostoon kuuluu yli 30 kansallista toimistoa. <a class="hugin" href="http&#58;//www.fi.fsc.org/" target="_blank"><span style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0066cc">www.fi.fsc.org</font></span></a></p><p class="hugin"><em>Kuvassa&#58; </em><em>FSC&#58;n pääjohtaja <em>Kim Carstensen </em>ja UPM&#58;n metsäjohtaja Sauli Brander</em></p><p class="hugin">Lue lisää&#58;</p><p class="hugin"><a href="https&#58;//www.metsamaailma.fi/fi/News/Blog/Sivut/Kansainvalinen-yhteistyosopimus-FSC%c2%aen-kanssa-on-luonteva-osa-UPMn-vastuullisuusstrategiaa.aspx?_ga=2.87943832.1200008154.1495002221-34180676.1418151680" target="_blank"><span style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0066cc">Kansainvälinen yhteistyösopimus FSC®&#58;n kanssa on luonteva osa UPM&#58;n vastuullisuusstrategiaa</font></span></a></p>GP0|#80f66fc0-c60d-4e2c-a1ed-b7e454bfdf4d;L0|#080f66fc0-c60d-4e2c-a1ed-b7e454bfdf4d|Press release;GTSet|#5f3597d4-e212-42ee-96a2-2301e0ef108baspx
Puuarkkitehtuurikilpailun voittanut hirsikoulu on viihtyisä ja terveellinen oppimisympäristöPauliina Leppänen, UPM2017-02-21T11:00:00Z<p><img alt="Kontiotuote_Hirsikampus_16859_original_offician photo.jpg" src="/ajankohtaista/kaikki-uutiset/PublishingImages/Pages/Puuarkkitehtuurikilpailun-voittanut-hirsikoulu-on-viihtyisä-ja-terveellinen-oppimisympäristö/Kontiotuote_Hirsikampus_16859_small.jpg" style="margin&#58;5px 5px 5px 0px;" /></p><h4>Pudasjärven kunta näyttää modernin hirsirakentamisen mallia. Kunnan päättäjät halusivat rakennuttaa uuden koulun hirrestä, sillä he halusivat eroon vanhojen rakennusten jatkuvasta korjaamisesta ja huonon sisäilman aiheuttamista allergiaoireista. Kouluinvestointi on merkittävä panostus terveelliseen, viihtyisään ja turvalliseen oppimis- ja työympäristöön.</h4><p>Syksyllä valmistunut Pudasjärven 800 oppilaan lukio ja yhtenäiskoulu on maailman suurin hirsikoulu. Hirsikampus jakautuu neljään osaan, joista kolme on rakennettu kokonaan hirrestä. Koulun keittiö sekä väestösuojat sijaitsevat betonisessa osassa.</p><h4>Luonnollinen rakennusmateriaali</h4><p>Hirsi on luonnollinen ja monipuolinen rakennusmateriaali. ”Sisäilman erinomainen laatu perustuu hirsiseinän luonnolliseen hengittävyyteen eli kosteuden läpäisykykyyn. Seinä ei kerää kosteutta samalla tavoin kuten tiiviisti eristetty betoniseinä, joten terveysongelmia aiheuttavaa hometta ei pääse syntymään hirsiseinän rakenteisiin”, kertoo hirsikampuksen suunnitellut arkkitehti <strong>Pekka Lukkaroinen</strong>.</p><p>Lukkaroinen lisää, että puulla on todistettavasti myönteiset vaikutukset ihmismieleen. Tutkimusten mukaan puisissa rakennuksissa ihmisen sydämenlyönnit tasaantuvat ja stressitaso laskee. Myös rakennuksen akustiset ominaisuudet ovat erinomaiset, sillä seinät eivät kaiuta ääntä. Paloturvallisuus on puurakennuksissa samaa luokkaa kuin muissakin rakennuksissa, sillä samat julkisen rakentamisen määräykset koskevat kaikkia rakennuksia.</p><p>Arkkitehtitoimisto Lukkaroinen Oy sai Pudasjärven hirsikampuksen suunnittelusta vuoden 2016 Puupalkinnon. Palkinto myönnetään rakennukselle, sisustukselle tai rakenteelle, joka edustaa korkealaatuista suomalaista puuarkkitehtuuria tai jossa puuta on käytetty innovatiivisella tavalla.</p><h4>Rakennusmääräyksistä tukea julkiseen hirsirakentamiseen</h4><p>Aalto-yliopiston arkkitehtuurin laitoksen projektipäällikkö <strong>Yrsa Cronhjort</strong> arvioi, että hirsi on säilyttänyt asemansa vapaa-ajan ja pientalojen rakennusmateriaalina, mutta käyttö lisääntyy myös kerrostalorakentamisessa sekä julkisissa rakennuksissa energiatehokkuuteen liittyvien määräysten ja lainsäädännön kehittyessä hirsirakentamiselle otollisempaan suuntaan.</p><p>”Myös ympäristötekijöihin liittyvä ulottuvuus on tulossa rakennusmääräyksiin. Tämä asettaa puun tasavertaiseen asemaan muiden materiaalien kanssa, joten puurakentamisella on tulevaisuudessa hyvät mahdollisuudet.”</p><p>Puu on erinomainen materiaali ympäristövaikutusten kannalta, sillä se sitoo suuren määrän hiilidioksidia itseensä. Ilmastonmuutoksen myötä sateet ja kosteus lisääntyvät huomattavasti, mikä on otettava huomioon myös rakentamisessa ja rakennuksissa.</p><p>UPM&#58;n sahatavaraa käytetään monipuolisesti puurakentamiseen sekä Euroopassa että Japanissa. Hirsitaloteollisuus on yksi UPM Timberin kotimaan markkinan suurimmista loppukäyttösegmenteistä.</p><p><img alt="IMG_9995.JPG" src="/ajankohtaista/kaikki-uutiset/PublishingImages/Pages/Puuarkkitehtuurikilpailun-voittanut-hirsikoulu-on-viihtyisä-ja-terveellinen-oppimisympäristö/Kontiotuote_9995.JPG" style="margin&#58;5px 5px 5px 0px;" />Pudasjärven hirsikampuksen puuosat on valmistanut Kontiotuote UPM Timberin toimittamasta sahatavarasta. Rakennuttajana projektissa toimi Lemminkäinen Oy.</p><p>Lue lisää&#58;</p><p><a href="http&#58;//www.hs.fi/kotimaa/art-2000002915282.html" target="_blank"><span class="external-link"><span style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0066cc">Helsingin Sanomat vieraili Pudasjärvellä juuri avatussa koulussa elokuussa 2016</font></span></span></a></p><p><a href="http&#58;//www.smy.fi/artikkeli/julkinen-hirsirakentaminen-kannustaa-myos-yksityisia/" target="_blank"><span class="external-link"><span style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0066cc">Metsäyhdistys kävi koululla maaliskuussa 2016</font></span></span></a></p><p><a href="http&#58;//upmtimber.fi/ajankohtaista/kaikki-uutiset/Pages/UPM-Timberin-sahatavarasta-kohoaa-ekologisia-hirsirakennuksia.aspx"><span class="external-link"><span style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0066cc">UPM Timberin sahatavarasta kohoaa ekologisia hirsirakennuksia</font></span></span></a></p><p><em>Kuvat&#58; Raimo Ahonen &amp; Kontiotuote Oy</em></p>GP0|#dbad3779-2074-48a0-bba1-0eb989e7b754;L0|#0dbad3779-2074-48a0-bba1-0eb989e7b754|Other news;GTSet|#5f3597d4-e212-42ee-96a2-2301e0ef108baspx
UPM palkittiin toimistaan metsäkadon estämiseksiPauliina Leppänen, UPM2016-12-05T07:00:00Z<p><img alt="cdp-we-are-one-of-8-companies-forest-a-list-570px.jpg" src="/ajankohtaista/kaikki-uutiset/PublishingImages/Pages/UPM-palkittiin-toimistaan-metsäkadon-estämiseksi/cdp-we-are-one-of-8-companies-forest-a-list-570px.jpg" style="margin&#58;5px;" />(UPM, Helsinki, 5.12.2016 klo 9.00) - UPM on yksi kahdeksasta maailman johtavasta yrityksestä, jotka CDP&#58;n metsäohjelma on listannut puu- ja puupohjaisten tuotteiden 2016 Forest A -listalle. Listalle nimetyt yritykset edistävät puun ja puutuotteiden kestävää hankintaa tai tuotantoa. </p><p class="hugin">&quot;UPM on sitoutunut metsänhoito- ja hakkuukäytäntöihin, jotka perustuvat kansainvälisesti hyväksyttyihin kestävän metsänhoidon periaatteisiin&quot;, UPM&#58;n ympäristö- ja vastuullisuusjohtaja <strong>Sami Lundgren</strong> sanoo. </p><p class="hugin">&quot;Tavoitteemme on luoda pitkäjänteisesti kannattavaa liiketoimintaa toimimalla eettisesti ja vastuullisesti talouteen, ihmisiin, yhteiskuntaan sekä ympäristöön liittyvissä asioissa. Pidämme metsäsertifiointia erinomaisena tapana edistää kestävää metsänhoitoa. Tänä päivänä 84&#160;prosenttia käyttämästämme puusta on sertifioitua, ja pyrimme kasvattamaan osuuden 100&#160;prosenttiin vuoteen 2030 mennessä&quot;, Lundgren kertoo.</p><p class="hugin">&quot;Olemme tilanteessa, missä linkki puuta raaka-aineena hyödyntävän tuotannon ja metsäkadon välillä on vahvempi kuin koskaan ja se linkki on katkaistava. Onnittelemme yrityksiä, jotka on listattu puu- ja puupohjaisten tuotteiden Forest A -listalle. Listatut yritykset vastaavat markkinoiden vaatimuksiin &#160;ympäristövastuullisesta toiminnasta ja estävät metsäkatoa. Tämä sekä suojelee metsiä että ohjaa markkinakäyttäytymistä kohti entistä kestävämpää taloutta&quot;, sanoo CDP&#58;n metsäjohtaja <strong>Katie McCoy</strong>.</p><p class="hugin">UPM on aina huolehtinut metsien elinvoimaisuudesta ja uudistumisesta. Lisäksi yhtiöllä on ollut jo yli kaksi vuosikymmentä oma maailmanlaajuinen monimuotoisuusohjelma, joka on&#160; kiinteä osa yhtiön metsänhoitokäytäntöjä. Ohjelman lajikohtaiset hankkeet ja tutkimukset auttavat kehittämään metsänhoitoa ottamalla huomioon eri lajien tarpeet sekä luomaan uutta työskentelykulttuuria yhdessä sidosryhmien kanssa. UPM edistää myös vapaaehtoisuuteen perustuvaa luonnonsuojelua ja suojelualueet ovat osa yhtiön monimuotoisuusohjelmaa. </p><p class="hugin">&quot;Olemme iloisia, että myös työmme luonnon monimuotoisuuden hyväksi on hiljattain saanut tunnustusta. Suomen johtava voittoa tavoittelematon yritysvastuuverkosto FIBS palkitsi monimuotoisuusraportointimme vuoden 2015 vuosikertomuksessa ja siihen liittyvillä verkkosivuilla&quot;, Sami Lundgren sanoo. Lue lisää osoitteessa <a class="hugin" href="https&#58;//www.upmbiofore.fi/luonnon-monimuotoisuus-nakyy-talousmetsissa/" target="_blank"><span style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0066cc">upmbiofore.fi</font></span></a>.</p><p class="hugin">CDP&#58;n raportti selvittää, miten yritykset suojaavat toimitusketjujaan ja taloudellista tulostaan metsäkatoon liittyviltä riskeiltä. Raportti tehtiin 365&#58;n ja yhteensä 22 biljoonan US-dollarin varoja hallinnoivan sijoittajan pyynnöstä. Se kokoaa yhteen tiedon toimenpiteistä, joilla suuret yhtiöt pyrkivät ehkäisemään metsäkatoa. Linkki englanninkieliseen raporttiin&#58; <a class="hugin" href="https&#58;//www.cdp.net/en/reports/downloads/1328" target="_blank"><span style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0066cc">Revenue at risk&#58; Why addressing deforestation is critical to business success</font></span></a>. </p><p class="hugin"><strong>Lisätietoja antaa&#58;</strong><br class="hugin">Ympäristö- ja vastuullisuusjohtaja Sami Lundgren, UPM, puh. 040 580 0910</p><p class="hugin"><strong>UPM, Mediasuhteet </strong><br class="hugin">puh. 040 588 3284<br class="hugin">ma-pe klo 9-16<br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto&#58;media@upm.com" target="_blank"><span style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0066cc">media@upm.com</font></span></a></p><p class="hugin"><strong>UPM</strong> uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Paper ENA&#160;ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 19 600 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi/" target="_blank"><span style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0066cc">www.upm.fi</font></span></a></p><p class="hugin">Seuraa UPM&#58;ää&#58; <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPM_News" target="_blank"><span style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0066cc">Twitter</font></span></a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank"><span style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0066cc">LinkedIn</font></span></a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank"><span style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0066cc">Facebook</font></span></a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/user/upmdotcom" target="_blank"><span style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0066cc">YouTube</font></span></a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.instagram.com/upmbiofore/" target="_blank"><span style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0066cc">Instagram</font></span></a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.upmbiofore.fi/" target="_blank"><span style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0066cc">upmbiofore.fi</font></span></a></p><p class="hugin"><strong>CDP</strong> (aiemmin Carbon Disclosure Project) on kansainvälinen, voittoa tuottamaton organisaatio, joka tarjoaa yrityksille, kaupungeille, valtioille sekä maantieteellisille alueille globaalin järjestelmän mitata, julkaista, hallita ja jakaa oleellista tietoa ympäristötoiminnastaan. Sijoittajat arvottavat CDP&#58;n parhaaksi ilmastotietoja julkaisevaksi organisaatioksi. CDP tekee yhteistyötä 827 institutionaalisen sijoittajan kanssa, jotka hallinnoivat yhteensä 100 biljoonan US-dollarin varoja sekä 89 ostoorganisaation kanssa, joiden yhteenlaskettu hankintojen arvo on yli 2,7 biljoonaa US-dollaria. Nämä yhdessä kannustavat yrityksiä kertomaan ympäristövaikutuksistaan sekä toimenpiteistään niiden ehkäisemiseksi. CDP on We Mean Business -koaliition perustajajäsen. Lue lisää <a class="hugin" href="http&#58;//www.cdp.net/" target="_blank"><span style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0066cc">www.CDP.net</font></span></a>. ​</p>GP0|#80f66fc0-c60d-4e2c-a1ed-b7e454bfdf4d;L0|#080f66fc0-c60d-4e2c-a1ed-b7e454bfdf4d|Press release;GTSet|#5f3597d4-e212-42ee-96a2-2301e0ef108baspx